Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnosti DRI za period oktobar 2014 - oktobar 2015

Podgorica, 25.11. 2015. godine – Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore je održao sjednicu povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine, na kojoj su prisustovali Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, dr Branislav Radulović i Nikola Kovačević.

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izradila Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2014.godinu, koji čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja DRI. Državna revizorska institucija je ukazala da je tokom izrade izvještaja imala metodološke probleme prilikom utvrđivanja četiri statička i dva dinamička indikatora za ocjenu fiskalnih kriterijuma, međutim uz pomoć eksperata SIGMA-e ovi indikatori su utvrđeni.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine  takođe sadrži izvode iz 20 revizija u kojima su prezentirani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnim periodom.  Državna revizorska institucija je u izvršenim pojedinačnim revizijama dala ukupno 468 preporuka i 67 mišljenja (23 pozitivna, 29 uslovnih i 15 negativnih). Pored navedenog, u izvještajnom periodu oktobar 2014 – oktobar 2015. godine, data su i dva mišljenja nakon izvršenih revizija uspjeha.

Odbor je pozitivno ocijenio aktivnosti DRI koje se odnose na povećan broj revizija uspjeha u odnosu na prethodnu godinu, jačanje revizorskih kapaciteta za sprovođenje revizija, intenziviranju saradnje sa državnim organima, međunarodnim institucijama i civilnim sektorom  i dr.

Sjednica Odbora nastavljena je u utorak, 24.novembra t.g, kada se razmatrao Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014.godinu sa Izvještajem DRI o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta za 2014.godinu.

Revizijom Završnog računa budžeta Crne Gore za 2014. godinu obuhvaćena je provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja. Dato je ukupno 7 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanja fiskalne discipline.

U cilju unapređenja sistema javne potrošnje Odbor je jednoglasno podržao nalaze i preporuke DRI, a koje proističu iz revizije Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu a odnose se na: budžetska prekoračenja, preusmjerenja i obuhvat javne potrošnje, gotovinske depozite, izdatke budžeta i sistem unutrašnje finansijske kontrole.

Odbor je odlučio da pored navedenih predloži Skupštini da usvoji i zaključke koji se odnosi na imovinu, javne nabavke, kapitalne izdatke, kao i onaj koji se odnosi na potrebu praćenja realizacije usvojenih zaključaka i održavanje kontrolnih saslušanja sa predstavnicima onih subjekata revizije koji su dobili negativno mišljenje.