Baner

Regionalna konferencija o otkrivanju i istrazi korupcije i prevare putem procedura revizije

Tirana, maj 2015. godine – Član Senata Državne revizorske institucije, Nikola N. Kovačević učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o otkrivanju i istrazi korupcije i prevare putem procedura revizije, 27-28. maja u Tirani.

Na održanoj konferenciji, član Senata, Nikola N. Kovačević zajedno s predstavnikom Državnog Tužilaštva uzeo je aktivno učešće na konferenciji predstavljajući iskustvo Crne Gore na temu modela institucionalne saradnje u otkrivanju, istrazi i procesuiranju djela korupcije i prevara na osnovu revizorskih izvještaja i nalaza. 

Cilj Konferencije bio je da se predstaviti dobra praksa na koji način revizorski postupci mogu rezultirati sprovođenjem krivičnih istraga u slučajevima korupcije u javnom i privatnom sektoru; indentifikuje tipologija ovih krivičnih djela i razmjene iskustva o metodama i praksi zajedničkih istražnih timova, posebno u pogledu njihove strukture i istražnih kapaciteta.