Baner

Održan sastanak Državne revizorske institucije i eksperata SIGMA-e s predsjednikom Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podgorica, 29. maj 2015. godine – Član Senata, Dragiša Pešić održao je sastanak s Predsjednikom Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, mr Aleksandrom Damjanovićem i ekspertima SIGMA-e, Christian Charpy, Balázs Romhányi i Bianca Breteche.

Član Senata, Dragiša Pešić upoznao je Predsjednika Odbora s zaključcima sa održanog okruglog stola „Ocjena primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti i doprinos fiskalnoj odgovornosti“. On je istakao da se na ovom okruglom stolu Državna revizorska institucija upoznala s praksom ocjene primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u Francuskoj i Mađarskoj, ali da se takođe razgovaralo o načinu sprovođenja i izvještavanja o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti.

Na sastanku se razgovaralo o sprovođenju Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i očekivanjima Parlamenta od Državne revizorske institucije, shodno novoj obavezi iz Zakona. Posebno je istaknuto pitanje cjelihodnosti zadatih vremenskih rokova u vezi s izvještavanjem Državne revizorske institucije o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti.

Zaključeno je da je neophodno da se uspostavi dogovor između DRI, Parlamenta i Vlade kako bi se riješila i precizirala određena pitanja u vezi s primjenom Zakona.