Baner

Održan Okrugli sto „Ocjena primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti i doprinos fiskalnoj odgovornosti“

Podgorica, 28. maj 2015. godine - Prepoznajući značaj saradnje VRI, Vlade i Parlamenta u kontekstu primjene Zakona o budžeta i fiskalnoj odgovornosti Crne Gore, Državna revizorska institucija Crne Gore zajedno sa SIGMA-om organizovala je okrugli sto „Ocjena primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti i doprinos fiskalnoj odgovornosti“, 28. maja t.g. u Podgorici.

Cilj okruglog stola bio je da se razgovara o predstojećim izazovima koje predstoje Državnoj revizorskoj instituciji u sprovođenju novih nadležnosti iz Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Crne Gore. Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Crne Gore, Državna revizorska institucija vrši ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u okviru godišnjeg izvještaja koji dostavlja Skupštini. Na osnovu ocjene Državne revizorske institucije, Ministarstvo finansija predlaže Vladi, a Vlada Skupštini, predlog plana sanacije za prekoračenje numeričkih limita, u skladu sa zakonom.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović govorio je o primjeni Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, s posebnim akcentom na novu ulogu DRI u ocjeni i izvještavanja o primjeni kriterijuma fiskalne odgovornosti. Ovom prilikom, Predsjednik Senata istakao je da je neophodno precizirati određena pitanja iz Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kako bi DRI uspješno realizovala svoju novu ulogu.

Na Okruglom stolu govorili su eksperti SIGMA-e, g. Christian Charpy, Revizorski sud, Francuska i g. Balázs Romhányi, Institut za fiskalnu odgovornost, Mađarska, koji su predstavili iskustva svojih zemalja na polju primjene i ocjene fiskalnih pravila.

Pored predstavnika Državne revizorske institucije i SIGMA-e, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Ministarstva finansija.

Ova aktivnost realizovana je kao nastavak uspješne saradnje između Državne revizorske institucije i SIGMA-e. Nakon održanog okruglog stola, uspostavljen je dogovor oko realizacije narednih aktivnosti u vezi s ocjenom primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti.