Baner

Proslava povodom 90. godina od postojanja Vrhovne revizorske institucije Albanije

Tirana, maj 2015. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović boravio je u zvaničnoj posjeti Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Albanije, 26-27. maja 2015.godine u Tirani.

Zvanična posjeta organizovana je povodom obilježavanja 90.godina od postojanja Vrhovne revizorske institucije Albanije. Na ovoj ceremoniji, prisustvovao je predsjednik Evropskog računskog suda, g.  Vítor Manuel da Silva Caldeira, predsjednik Računskog suda Austrije i Generalni Sekretar INTOSAI-a, g. Josef Moser, predsjednik Računskog suda Turske, Ureda za reviziju Hrvatske, DRI Srbije, Bosne i Hercegovine kao i visoki predstavnici Direktorata za budžet Evropske komisije i Republike Albanije.

Tokom ceremonije povodom obilježavanja 90. godina od postojanja VRI Albanije, Opština Skadra imenovala je predsjednika Senata, dr Milana Dabovića za počasnog građanina Skadra. Ova počasna titula dodjeljena je predsjedniku Senata zbog njegovog doprinosa razvoju bilateralne saradnje između DRI Crne Gore i Albanije.