Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Registra ugovora o koncesijama

Podgorica, 28. maj 2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je reviziju pravilnosti Registra ugovora o koncesijama u skladu s postavljenim kriterijuma revizije.

Predmet revizije podrazumijeva ispitivanje pravilnosti rada odnosno postupanja Komisije za koncesije i nadležnih organa tokom sprovođenja zakonski propisanih procedura za vođenje Registra. Predmetnom revizijom su obuhvaćene evidencije, odluke i aktivnosti Komisije za koncesije i nadležnih organa od datuma formiranja Registra ugovora o koncesijama do 31.12.2014. godine.

Revizija pravilnosti obuhva ocjenu da li su preduzete aktivnosti u postupku vođenja Registra o koncesijama u skladu sa nadležnostima, odnosno, podrazumijeva stepen do kojeg subjekti revizije primjenjuju Zakon o koncesijama i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama koji su indetifikovani kao kriterijumi revizije.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekata revizije sadržanih u izjašnjenjima na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola Kovačević (član Senata – član Kolegijuma) izražava negativno mišljenje na usklađenost Registra ugovora o koncesijama sa odredbama Zakona o koncesijama.

Registar ugovora o koncesijama ne sadrži sve ugovore o koncesijama, kao ni sve promjene za upisane ugovore, dok je revizijom utvrđeno da su u tri slučaja podaci o istim ugovorima upisani dva puta. Postupanje nadležnih organa tokom sprovođenja zakonski propisanih procedura za uspostavljanje i ažurno vođenje Registra ugovora o koncesijama nije bilo u skladu sa Zakonom o koncesijama. Revizijom je utvrđeno da nadležni organi (ministarstva i organi uprave) u više slučajeva nijesu  Komisiji za koncesije dostavljali primjerak zaključenog ugovora o koncesiji  iako su to bili dužni, u skladu sa članom 46 Zakona o koncesijama. Komisija za koncesije nije sačinila i samim tim podnijela Vladi Godišnji izvještaj o svom radu za 2014. godinu,  niti ga je  dostavila na uvid Skupštini Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave.

U cilju ostvarenja javnog interesa u oblasti koncesija i eliminisanja utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum DRI dao je 6 preporuka u predmetnoj reviziji.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj reviziji nalaže da se sa sadržajem Izvještaja DRI upoznaju Skupština Crne Gore (Odbor za ekonomiju, finansije i budžet) i Vlada Crne Gore (Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomije).

Konačan Izvještaj o reviziji Registra ugovora o koncesijama zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Registra ugovora o koncesijama