Baner

Održana Konferencija „Kako do bolje saradnje državnih i unutrašnjih revizora?“

Podgorica, 19. maj 2015. godine - U okviru projekta “Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji realizuje NVO “Institut Alternativa” uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, održana je Konferencija „Jačanje nadzora javnih finansija — Kako do bolje saradnje državnih i unutrašnjih revizora?“

U okviru uvodnih obraćanja, govorio je dr Branislav Radulović, član Senata DRI i mr Ana Krsmanović, generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija.

 

Član Senata, dr Branislav Radulović kazao je da izgradnja demokratske i građanima odgovorne vlasti nemoguća je bez jakih mehanizama budžetske kontrole, prije svega vrhovne revizorske institucije, kao funkcionalno, organizaciono i finansijski nezavisnog ograna kontrole javnog sektora. Da bi državna revizija ostvarila svoju ustavnu i zakonsku kompetenciju važan segment njenog funkcionisanja je i uspješna saradnja sa internim odnosno unutrašnjim revizorima u javnom sektoru, ali i u komercijalnom sektoru. Dobro uspostavljena saradnja prije svega eliminiše dupliranje poslova i omogućava najefektivniji način uštede vremena i resursa neophodnih za obavljanje aktivnosti u dijelu revizije budžetske potrošnje.

Generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju u MInistarstvu finansija, mr Ana Krsmanović kazala je da je 95 % budžetske potrošnje pokriveno unutrašnjom revizijom. U značajnom broju se povećava broj sprovedenih preporuka, a poboljšava se i kvalitet rada unutrašnjih revizora. U javnom sektoru nalazi se 34 jedinice za unutrašnju reviziju i ukupno 61 unutrašnjih revizora.

U ime Državne revizorske institucije, učešće su uzeli članovi Senata, načelnici u sektorima i rukovodioci odeljenja.

 

 

Predstavnik NVO „Institut Alternativa“, Marko Sošić upoznao je učesnike s primjerima iz uporedne prakse saradnje DRI i unutrašnje revizije.

Na Konferenciji je zaključeno da saradnja između DRI i unutrašnjih revizora treba biti intenzivnija i konstatovano je da će ovakvi sastanci biti u narednom periodu zastupljeniji. NVO „Institut Alternativa“ pripremiće sažetak diskusije sa ključnim temama, kao i prijedlozima za jačanje saradnje iz uporedne prakse.