Baner

Sastanak članova Senata Državne revizorske institucije s članovima Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podgorica, 29. april 2015.godine -  U okviru projekta “Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji realizuje NVO “Institut Alternativa” uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, održan je sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa članovima Senata Državne revizorske institucije.

Dosadašnju saradnju Državne revizorske institucije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore karakteriše prisutnost visokog stepena razumijevanja kao i nepodijeljena podrška svih članova Odbora, kada su u pitanju incijative, budžet i rad institucije.

U cilju unapređenja dosadašnje saradnje, Strateškim planom razvoja DRI i Akcionim planom za sprovođenje strateških ciljeva i aktivnosti za period 2014-2017.godine, DRI je definisala donošenje i potpisivanje Protokola o saradnji sa skupštinskim Odborom za ekonomiju, finansije i budžet CG.

I pored ocjene o dobroj saradnji DRI i Parlamenta prirodno je da postoji prostor za dalje poboljšanje i razvoj saradnje i stoga neophodno se posvetiti pitanjima koja se tiču rasprave o pojedinačnim izvještajima o reviziji kao i praćenju preporuka datih u revizorskim izvještajima kod subjekata revizije.

Zaključeno je da je neophodno dodatno institucionalizovanje saradnje Odbora i DRI, i s tim u vezi,  u narednom periodu radiće se na izradi Protokola o saradnji između Odbora i DRI uz podršku predstavnika NVO „Institut alternativa“.

U ime Državne revizorske institucije, prisustvovao je predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Dragiša Pešić, dr Branislav Radulović, i Nikola Kovačević. Sastanku su prisustvovali članovi Odbora: Aleksandar Damjanović, Zoran Jelić, Filip Vuković, Almer Kalač, Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović i Goran Tuponja.