Banner

Objavljeni Izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Socijaldemokratske partije, Forca, Demokratske unije Albanaca, Demokratskog saveza u CG

Podgorica, 25. februar 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Socijaldemokratske partije, Forca, Demokratske unije Albanaca i Demokratskog saveza u Crnoj Gori.

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane dana 25.05.2014. godine sljedećih  podnosioca izbornih lista: Socijaldemokratske partije CG u Glavnom gradu Podgorica, opštinama Danilovgrad, Bar, Kolašin, Bijelo Polje,  Plav, Plužine, Rožaje, Plljevlja  i gradskim opštinama  Golubovci i Tuzi; Koalicije Forca-Demokratska unija Albanaca - Zajedno; Demokratske unije Albanaca i Demokratskog saveza CG u Gusinju, Plavu i Gradkoj opštini Tuzi. Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata, Nikola Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Dragiša Pešić - član Kolegijuma, usvojio je konačne izvještaje o reviziji.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Socijaldemokratske partije CG utvrđeno je da je podnosilac izborne liste shodno Zakonu o finansiranju političkih partija: otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu,visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Glavnom gradu Podgorica, opštinama Danilovgrad, Bar, Kolašin, Bijelo Polje, Plav, Plužine, Rožaje, Pljevlja  i gradskim opštinama Golubovci i Tuzi; dostavio DRI Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku i na propisanim obrascima; shodno dostavljenoj dokumentaciji u Izvještajima tačno iskazao iznos prikupljenih i utrošenih sredstava za finansiranje izborne kampanje; iskazane troškove dokumentovao vjerodostojnom dokumentacijom; prikupio sredstva za finansiranje izborne kampanje iz privatnih izvora (priloga); prikupljena sredstva koristio za finansiranje troškova izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od  94.317,06€. Dio navedenih sredstava u iznosu od 12.752,06€ korišten je kao pozajmica do uplate sredstava po osnovu osvojenih mandata, dok je dio sredstava u iznosu od 81.565,00€ prenijet bespovratno i ima karakter priloga. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je naknadno uz Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj DRI dostavio Ugovor o kreditu br. 105-2771/2 navodeći da je sopstvena sredstva obezbijedio iz kratkoročnog kredita.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Forca i Demokratska unija Albanaca – Zajedno utvrđeno je da podnosilac izborne kampanje: nije otvorio namjenski račun za izbornu kampanju shodno članu 14 Zakona i nije DRI shodno članu 15 Zakona dostavio obavještenje o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; nije dostavio DRI Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u zakonom predviđenom roku i nije uz Izvještaj dostavio izvode i prateću dokumentaciju shodno članu 25 Zakona o finansiranju političkih partija; iskazane troškove u Izvještaju u iznosu od 350,00€ nije dokumentovao; osim prikupljenih i utrošenih sredstava iskazao je i nedostajuća sredstva za izmirivanje troškova izborne kampanje u iznosu od 270,00€.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste „Demokratska unija Albanaca“ utvrđeno je da podnosilac izborne liste: nije shodno članu 14 Zakona otvorio namjenski račun za izbornu kampanju shodno članu 14 Zakona i nije DRI shodno članu 15 Zakona dostavio obavještenje o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; nije dostavio DRI Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u zakonom predviđenom roku  i nije uz Izvještaj dostavio svu prateću dokumentaciju  shodno članu 25 Zakona o finansiranju političkih partija; iskazane troškove u Izvještaju u iznosu od 226,00€ je pravdao nepotpunom dokumentacijom, a troškove u iznosu od 34,00€ nije dokumentovao.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Demokratski savez u CG utvrđeno je da: podnosilac izborne liste (izbori u Gusinju i Plavu) nije shodno  članu 14 Zakona o finansiranju političkih partija, DRI dostavio obavještenje o otvaranju izbornog žiro računa, a obaveštenje o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja nije dostavio u zakonskom roku već naknadno uz Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj DRI , dok je podnosioc izborne liste za izbor odbornika u GO Tuzi  ispoštovao odredbe člana 14 i 15 Zakona; podnosilac izborne iste nije dostavio DRI Izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u Zakonom predviđenom roku. Dostavljeni Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju u opštinama Gusinje i Plav nijesu ovjereni i potpisani od strane odgovornog lica i uz isti je naknadno dostavljen dio prateće dokumentacije. Revizijom je utvrđeno da je podnosilac izborne liste (izbori u GO Tuzi) troškove u iznosu od 3.458,39€ pravdao neadekvatnom dokumentacijom što nije u skladu sa članom 9 Zakona. Podnosilac izborne liste je u Izvještaju o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za izbor odbornika u GO Tuzi, iskazao nedostajuća sredstava za izmirivanje obaveza po osnovu troškova izborne kampanje u iznosu od 3.112,42€.

Konačni izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Socijaldemokratske partije, Forca, Demokratske unije Albanaca, Demokratskog saveza u Crnoj Gori zvanično su objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.


Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Socijaldemokratska partija Crne Gore

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste FORCA – Demokratska unija Albanaca – Zajedno

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Demokratska unija Albanaca

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Demokratski savez u CG