Banner

Objavljeni Izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Pozitivne CG, Barskih liberala, Jugoslovenske komunističke partije, Stranke srprskih radikala

Podgorica, 23. februar 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Pozitivne Crne Gore, Liberalne partije, Jugoslovenske komunističke partije i Stranke srprskih radikala.

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane dana 25.05.2014. godine sljedećih  podnosioca izbornih lista: „Pozitivna Crna Gora” (izbori održani u Opštini Bar, Bijelo Polje, Žabljak, Pljevlja i u Gradskoj opštini Golubovci); „Barski liberali - Liberalna partija“ (izbori održani u Opštini Bar); „Slobodna Piva – Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore“ (izbori održani u Opštini Plužine) i “Stranka srpskih radikala” (izbori održani u Opštini Žabljak i Pljevlja). Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata, Nikola Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Dragiša Pešić - član Kolegijuma, usvojio je konačne izvještaje o reviziji.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih "Pozitivna Crna Gora” utvrđeno je da je shodno Zakonu o finansiranju političkih partija podnosilac izbornih lista: otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu,visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju za izbor odbornika u Skupštini opština Bar, Bijelo Polje, Žabljak, Pljevlja i Gradskoj opštini Golubovci; dostavio Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku i na propisanim obrascima; shodno dostavljenoj dokumentaciji je u Izvještajima tačno iskazao iznos prikupljenih i utrošenih sredstava za finansiranje izborne kampanje; iskazane troškove dokumentovao vjerodostojnom dokumentacijom; prikupio sredstva za finansiranje izborne kampanje iz privatnih izvora (priloga); prikupljena sredstva koristio za finansiranje troškova izborne kampanje iz člana 9 Zakona. Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od 44.600,00€. Dio navedenih sredstava u iznosu od 1.266,00€ korišten je kao pozajmica do uplate sredstava po osnovu osvojenih mandata, dok je dio sredstava u iznosu od 43.334,00€ prenijet bespovratno i ima karakter priloga. Podnosilac izborne liste je naknadno uz Izjašnjenje  na preliminarni izvještaj DRI dostavio Ugovor o kreditu br. 01-575/2014 navodeći da je sopstvena sredstva obezbijedio iz kratkoročnog kredita. Shodno dostavljenom Ugovoru konstatovano je da je kredit podignut za održavanje tekuće likvidnosti i sredstva su upalaćena na račun za redovno poslovanje  Pozitivne CG.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca izborne liste Liberalna partija „Barska lista“  utvrđeno je da je podnosilac izborne liste shodno Zakonu o finansiranju političkih partija: dostavio obavještenje o otvaranju izbornog  žiro računa, ali nije shodno članu 15 obavijestio DRI o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; dostavio je Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane u Opštini Bar sa pratećom dokumentacijom; prikupljena sredstva koristio je za finansiranje troškova izborne kampanje i iskazane troškove je dokumentovao.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca izborne liste „Slobodna Piva – Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore“ utvrđeno je da podnosilac izborne liste: nije shodno članu 14 Zakona o finansiranju političkih partija dostavio obavještenje o otvaranju izbornog žiro računa i nije shodno članu 15 obavijestio DRI o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; dostavio je DRI Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane u Opštini Plužine bez prateće dokumentacije, što nije u skladu sa članu 25 Zakona o finansiranju političkih partija; iskazane troškove u iznosu od 340,00€ nije dokumentovao.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca izborne liste “Stranka srpskih radikala” utvrđeno je da podnosilac izborne liste: nije Državnoj revizorskoj instituciji dostavio obavještenje o otvaranju izbornog žiro računa i imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja u zakonskom roku, već je ista dostavio naknadno; dostavio je DRI  Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane u opštinama Žabljak i Pljevlja sa pratećom dokumentacijom, shodno Zakonu o finansiranju političkih partija. prikupljena sredstva koristio je za finansiranje troškova izborne kampanje, shodno Zakonu o finansiranju političkih partija i iskazane troškove je dokumentovao; gotovinski je isplatio troškove u iznosu od 1.043,70€, što čini 92,22% ukupno iskazanih troškova.

Konačni izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Pozitivne Crne Gore, Barskih Liberala, Jugoslovenske komunističke partije i Stranke Srprskih radikala zvanično su objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Pozitivna Crna Gora

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Barski liberali - Liberalna partija Crne Gore

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Stranka srpskih radikala