Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2013. godinu

Podgorica, 14. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage (FORCE) za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvješaj Nove demokratske snage (FORCE) za 2013. godinu zbog revizijom utvrđenih nepravilnosti i propusta u dijelu obračuna i dokumentovanja troškova službenih putovanja, koje su materijalne, ali nijesu od bitnog značaja za razumijevanje prezentiranih izvještaja. U predmetnoj reviziji, nadležni Kolegijum dao je ukupno tri preporuke u dijelu: da subjekt revizije obračun, isplatu i pravdanje putnih troškova za službena putovanja vrši u skladu sa Uredbom o naknadama troškova državnim službenicima i namještenicima; da subjekt revizije u cilju smanjenja gotovinskih isplata plaćanje troškova vrši preko žiro računa i da u cilju uspostavljanja efikasnog sistema unutrašnje kontrole subjekt revizije treba da Statutom utvrdi obavezu donošenja Finansijskog plana, kao i da u poslovnim knjigama obezbijedi evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava.


Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala preporuku koja se odnosi na popis gotovine na žiro računima, obezbjeđivanje analitičke evidencije osnovnih sredstava i preporuku koja se odnosi na obračun poreskih obaveza na isplaćene naknade za zakup fizičkim licima, ali nije realizovala preporuku koja se odnosi na evidentiranje potraživanja od lokalnih samouprava. Subjekt revizije je uz izjašnjenje na Preliminarni izvještaj DRI dostavio dopis br 1252 kojim je opština Ulcinj potvrdila dugovanje prema subjektu revizije sa stanjem na dan 31.12.2013.godine u iznosu od 10.218,87€.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.


Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (Force) za 2013. godinu