Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine -  U skladu s Godišnjim plano revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu.

Na bazi sprovedene revizije i utvrdjenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu. 

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu nije utvrđeno da postoje materijalno značajne greške ili odstupanja od zvanično prezentiranih finansijskih izvještaja. Transakcije finansiranja iskazane su u skladu sa godišnjim Zakonom o budžetu, evidentirane u Glavnoj knjizi trezora, a isplate registrovane u okviru Konsolidovanog računa Državnog trezora. 

Revizijom pravilnosti potvrdjeno je da Agencija za duvan u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima vrši svoju djelatnost.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije Crne Gore. 

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu