Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu.

Na bazi sprovedene revizije,  utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu Dragiša Pešić, rukovodilac Kolegijuma - član Senata i dr Branislav Radulović, član Kolegijuma – član Senata, izrazio je negativno mišljenja na Završni račun budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu. Pored evidencije iskazane u Glavnoj knjizi i Završnom računu, revizijom su obuhvaćeni dodatni podaci koji se nalaze u evidenciji Ministarstva finansija čime je obezbijeđen adekvatan obim i kvalitet informacija o svim relevantnim i materijalno značajnim segmentima vezanim za trošenje budžetskih sredstava. Na osnovu izvršene revizije utvrđeno je da Završni račun Budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu ne daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi.

Revizijom su utvrđena i druga odstupanja koja su uticala na davanje iskazanog mišljenja. Pomenuta odstupanja se odnose na određene nedostatke u planiranju budžeta, sistemu evidentiranja neizmirenih obaveza, imovine, prikupljanja pojedinih javnih prihoda, odstupanja u primjeni važećih zakonskih i podzakonskih propisa, nefunkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola u pojedinim slučajevima  kao i nenamjensku potrošnju sredstava.

Na osnovu izvršene revizije Završnog računa Budžeta Prijestonice Cetinje, nadležni Kolegijum dao je ukupno 38 preporuka i to u dijelu: planiranja i izvršenja budžeta (6); unutrašnje kontrole (4); primitaka (5); izdataka (8); kapitalnih izdataka (4); otplate duga (4); imovine (5) i javnih nabavki (2).

Nadležni Kolegijum utvrdio je da obim nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da subjekt revizije u roku od 6 mjeseci izvijesti Državnu revizorsku instituciju o preduzetim radnjama po iskazanim preporukama.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu