Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodne stranke za 2013. godinu

Podgorica, 30. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodne stranke za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Narodne stranke za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvješaj Narodne stranke za 2013. godinu sa skretanjem pažnje na konstatacije date u Izvještaju. Revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Narodne stranke za 2013. godinu daje objektivan prikaz iskazanih prihoda i rashoda u skladu sa opšte prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja i da ne postoje materijalno značajne greške kod zvanično prezentiranog finansijskog izvještaja.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu Narodne stranke  Državna revizorska institucija utvrdila je određeni broj nepravilnosti i dala preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  realizovao preporuku koja se odnosi  na vršenje popisa u skladu sa važećim  Pravilnikom, dok je preporuke  koja se odnosi na  obračun i isplatu poreskih obaveza i dokumentovanje troškova realizovao djelimično.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodne stranke za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodne stranke za 2013. godinu