Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2013. godinu

Podgorica, 21. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Nove srpske demokratije za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvješaj Nove srpske demokratije za 2013. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom, zbog revizijom utvrđenih materijalno značajnih grešaka, koje nisu od fundamentalnog značaja za razumijevanje prezentiranih izvještaja i nedosledne primjene dijela zakonske regulative (Zakona o radu, Zakona o volonterskom radu, Zakona o računovodstvu i reviziji i sl.).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđeno je da je Partija sprovela određeni broj aktivnosti na realizaciji preporuka koje se odnose na obračun i isplatu poreskih obaveza, organizovanje volonterskog rada, dokumentovanje troškova, vršenje godšnjeg popisa osnovnih sredstava, obezbjeđivanje analitičke evidencije osnovnih sredstava, ali iste nije u potpunosti realizovala.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2013. godinu