Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2013.godinu

Podgorica, 15.10.2014. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2013. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije, a u skladu sa članom 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 50. Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju usklađenosti Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2013. godinu.

Konačan izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnog računa Budžeta Crne Gore za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2013. godinu