Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2013. godinu

Podgorica, 16. jun 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2013. godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti, koja podrazumijeva reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu i reviziju usklađenosti poslovanja sa zakonskom i drugom regulativom.

Revizijom je utvrđeno da ne postoje materijalno značajne greške ili značajna odstupanja kod zvanično prezentiranih finansijskih izvještaja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, kao ni bitne povrede zakonskih propisa kojima se uređuje organizacija i djelatnost Komisije. 

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja Državne komisije za kontrolu postupaka  javnih nabavki na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum izrazio je pozitivno mišljenje.