Baner

Objavljen Izvještaj kontrolne revizije Opštine Plav

Podgorica, 30. maj 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2011. godinu.

U Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2011. godinu, Državna revizorska institucija iskazala je negativno mišljenje i dala ukupno 20 preporuka. 


Kontrolnom revizijom utvrđeno je da je 8 preporuka realizovano, 6 preporuka djelimično realizovano, dok 6 preporuka nije realizovano. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da kod realizacije ranije izrađenih preporuka i dalje postoje nedostatci u radu subjekta revizije u segmentima: planiranja i izvršenja budžeta; finansijskog izvještavanja; evidencije imovine i javnih nabavki.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže: da se sa sadržajem Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji Opštine Plav upoznaju ministarstva nadležna za nadzor nad subjektom revizije (Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija); da se sa sadržajem Izvještaja DRI upozna Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore i da Opština Plav u roku od 6 (šest) mjeseci izvijesti Državnu revizorsku instituciju o preduzetim mjerama na ispunjenju nerealizovanih preporuka iz ovog Izvještaja.

Konačni izvještaj kontrolne revizije Opštine Plav