Baner

Organizacija/Sektor II


Sektor II sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta
  • Odjeljenje za pojedinačne revizije
  • Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha
  • Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha
  • Odjeljenje za standardizaciju i zakonodavstvo

Sektor II nadležan je za:

  • Reviziju finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore.
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije:Predsjednik Crne Gore; Skupština Crne Gore: Državna Izborna komisija; Vlada Crne Gore - Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore: Državni protokol, Sekretarijat za zakonodavstvo, Sekretarijat za razvojne projekte, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Komisija za koncesije, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Službeni list Crne Gore, Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta; Ministarstvo unutrašnjih poslova: Uprava policije, Uprava za kadrove, Policijska akademija, JP Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći spašavanje i kontrolu na moru; Ministarstvo odbrane: Direkcija za zaštitu tajnih podataka; Ministarstvo prosvjete: Zavod za školstvo, Uprava za mlade i sport, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Ministarstvo nauke; Ministarstvo kulture: Državni arhiv Crne Gore,  Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište »Zetski dom«, JU Nacionalna biblioteka Crne Gore »Đurđe Crnojević«, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, JU »Prirodnjački muzej Crne Gore«, JU Crnogorska kinoteka, JU »Muzički centar Crne Gore«, JU Biblioteka za slijepe Crne Gore, JU » Narodni muzej Crne Gore«, JU » Pomorski muzej Crne Gore«, JU »Centar savremene umjetnosti Crne Gore«; Ministarstvo održivog razvoja i turizma: Zavod za hidrometorologiju i seizmologiju, Direkcija javnih radova, Agencija za zaštitu životne sredine, Nacionalna turistička organizacija, Centar za ekotoksikološka istraživanja Crne Gore; Univerzitet Crne Gore; Agencija za nacionalnu bezbjednost; Crnogorski olimpijski komitet; Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; Matica crnogorska; Ispitni centar;
  • Odjeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha nadležna su za: utvrđivanje uspješnosti ostvarivanja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih finansijskih transakcija, programa, projekata, korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih reursa subjekata revizije kao i efekte ostvarenih ciljeva i rezultata u odnosu na planirane;razvoj i reviziju uspješnosti korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa, uključujući ispitivanje i svih aktivnosti subjekata revizije u cilju otklanjanja utvrđenih neporavilnosti; irazvoj revizije uspješnosti i uspostavu metodoloških standarda revizije uspjeha.
  • Standardizaciju postupaka revizije, normiranje i praćenje propisa od značaja za  ostvarivanje funkcije revizije.