Banner

Podgorica, 31. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti. Cilj revizije je bilo ispitivanje primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti kako bi se dobilo uvjerenje o poštovanju normi Zakona o informacionoj bezbjednosti, Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti i Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u dijelu koji se odnosi na informacionu bezbjednost.

Podgorica, 30th July 2020 – The State audit institution has performed control of the implementation of the recommendations given in the Audit report on the Final Budget Account of the Municipality of Kolasin for 2017.

Podgorica, 29th July 2020 – The State audit institution has conducted performance audit on the theme of “Efficiency in management of the health facilities construction and reconstruction projects “. The objective of the performance audit was to determine whether the health facilities construction and reconstruction projects are performed according to the real needs of the health institutes and optimal usage of the available resources.

Podgorica, 28th July 2020 – With the Communication strategy for the years 2020-2024, the State audit institution strives to contribute to greater openness, transparency and accessibility, and the overall objective of this strategic document is to build trust of the key stakeholders in the work of the SAI, as well as better understanding of the audit reports.

Podgorica, 15. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji uspjeha na temu „Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave“, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Podgorica, 5. jun 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu i usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Podgorica, 1. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje. 

Podgorica, 28th May 2020 – The State audit institution has performed audit of the Annual financial statement and regularity audit of the operations of the Public Institute „Lovćen Bečići“ for 2019.

Podgorica, 18th May 2020 - The State audit institution has carried out audit of the Annual financial statement and regularity audit of the Centre for social work for Municipalities Kotor, Budva and Tivat for 2019.

Podgorica, 26. mart 2020. godine – Senat Državne revizorske institucije je, na sjednici održanoj 26. marta prihvatio zahtjev zaposlenog, Lidije Matović – državne revizorke u sektoru II za obustavu dijela zarade u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na ime donacije za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa.

Podgorica, 23. mart 2020. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 23. marta, donio je Odluku o obustavi dijela zarade na ime donacije shodno preporuci Vlade Crne Gore da svi javni funkcioneri na centralnom i lokalnom novou, za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa, izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene.

Podgorica, 19. mart 2020. godine - Državna revizorska institucija (DRI) u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izvršila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 25 (dvadeset pet) politička subjekta koji su u 2018. godini ostvarili prihode u većem iznosu od 10.000,00€.

Page 7 of 57