Baner

Podgorica, jun 2012. godine- Državna revizorska institucija Crne Gore, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, organizovala je dvodnevnu regionalnu konferenciju na temu ’Uloga Vrhovnih revizorskih institucija u kontroli finansiranja političkih partija’, 18-19. juna 2012. godine u Podgorici.

Podgorica, 07. jun 2012.godine - Državna revizorska institucija zajedno sa GIZ- om organizovala je 07. juna 2012. godine okrugli sto povodom obilježavanja desetogodišnjice saradnje Vlade Njemačke i Crne Gore na polju jačanja eksterne revizije u Crnoj Gori.

Podgorica, april 2012. godine- Državna revizorska institucija, uz podršku UNDP u Crnoj Gori organizovala je ’Radionicu o reviziji finansijskih izvještaja političkih partija i nadzoru finansiranja izbornih kampanja’ zajedno sa revizorima Ureda za reviziju Hrvatske, 11-12. aprila 2012. godine.

Prag, april 2012. godine- Državna revizorska institucija Crne Gore uzela je učešće na ’Seminaru o postizanju kvaliteta revizija’, koji se organizovao 23-26. aprila 2012. godine u Pragu. Vrhovna revizorska institucija Republike Češke bila je domaćin ’Seminara o postizanju kvaliteta revizija’.

Rim, april 2012. godine- Računski Sud Italije bio je domaćin sastanka Službenika Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog Računskog Suda, koji se organizovao 18-20. aprila 2012.godine u Rimu.

Beograd, decembar 2011. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovali su na ’Radionici o reviziji završnih računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izvještaja’ u Beogradu, 01-02. decembra 2011. godine.

Održana konferencija za novinare

Podgorica, 14. novembar 2011. godine – Povodom objavljivanja Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2010 - oktobar 2011. godine, dana 14. novembra 2011.godine, održana je konferencija za novinare. Na konferenciji su učestvovali Predsjednik Senata, g-din Miroslav Ivanišević, kao i članovi Senata, Dragiša Pešić, dr Milan Dabović i mr Branislav Radulović.

Beograd, septembar 2011. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa Predsjednikom Senata, g-dinom Miroslavom Ivaniševićem i članom Senata, g-dinom Dragišom Pešić, uzela je učešće na Regionalnoj konferenciji državnih revizorskih institucija u Beogradu, 12-13. septembra 2011. godine.

Beč, jul 2011. godine - U Beču, u periodu od 13. do 15. jula 2011. godine, održan je XXI UN/ INTOSAI Simpozijum na temu ’’Efektivne prakse saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i građana radi povećanja odgovornosti u javnom sektoru’’, zajednički organizovan od strane Generalnog sekretarijata INTOSAI i Ujedinjenih nacija (UN).

Lisabon, jun 2011. godine – U Lisabonu, u periodu od 30. maja do 03. juna 2011. godine održan je VIII EUROSAI Kongres – Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija. Domaćin Kongresa bio je Računski Sud Portugala. Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa Predsjednikom Senata, Miroslavom Ivaniševićem i članom Senata, Dragišom Pešićem, uzela je učešće na VIII EUROSAI Kongresu.

Sofija, 11-13. maja 2011. godine- Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore prisustvovala je sastanku Službenika za vezu Kontaktnog odbora vrhovnih revizorskih institucija Evropske Unije sa Evropskim Računskim Sudom, na kojem zemlje kandidati i potencijalni kandidati za učešće u EU prisustvuju kao posmatrači.

Istanbul 09. mart 2011. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore je učestvovala prethodna dva dana na sastanku Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u organizaciji Evropskog Računskog suda, Revizorskog suda Turske i medjunarodne organizacije SIGMA.

Strana 56 od 57