Baner

Podgorica, 13. septembar 2013. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem u prostorijama Državne revizorske institucije.

Podgorica, 11. septembar 2013. - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu.

Podgorica, 30. jul 2013. godine – Na desetoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore, dana 30. jula 2013. godine, Skupština Crne Gore imenovala je dr Milana Dabovića, dosadašnjeg člana Senata Državne revizorske institucije za Predsjednika Senata DRI, dok je za člana Senata imenovan gdin. Nikola Kovačević.

Podgorica, 26.07.2013. – Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu i zahtjevu Kancelarije Vlade Danske u Crnoj Gori, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju sredstava donacije Kraljevine Danske „Program razvoja organske poljoprivrede“ za period 01. januar 2012. do 31. maj 2013. godine.

Podgorica, 24. jul 2013. - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013.godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu.

Podgorica, 12. jul 2013. godine – Dr Milan Dabović, član Senata Državne revizorske institucije Crne Gore i dr Bujar Leskaj, Predsjednik Vrhovne državne revizorske institucije Republike Albanije potpisali su danas u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore Sporazum o saradnji.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U cilju realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore, koji se odnose na Kombinat aluminijuma a.d. Podgorica, dana 04. jula 2013. godine, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak članova Senata DRI, dr Branislava Radulovića i dr Milana Dabovića sa predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), gosp. Veselinom Vučkovićem, zamjenikom VDT-a i gosp. Miljanom Radović, zamjenicom VDT-a.

Podgorica, 02. jul 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Dana 21. juna 2013. godine, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak s šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem, što ujedno predstavlja i prvu zvaničnu posjetu ovoj Instituciji.


SKUPŠTINI CRNE GORE

 

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na sjednici održanoj 10. juna 2013. godine, povodom razmatranja Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji „DRŽAVNE GARANCIJE VLADE CRNE GORE IZDATE U 2010. I 2011. GODINI“, utvrdio je sljedeće

Podgorica, 13. jun 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 11. juna 2013. godine, na prijedlog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak na temu realizacija Zaključaka Skupštine Crne Gore.

Strana 53 od 57