Baner

Podgorica, 30. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija za 2012. godinu: Narodna stranka, Demokratska stranka jedinstva, Demokratski centar Crne Gore i Demokratska srpska stranka.

Podgorica, 24. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija za 2012. godinu: Demokratska partija, Partija za Gusinje, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore i Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore.

Prag, 09. decembar 2013. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore boravili su u višednevnoj radnoj posjeti Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Češke, u periodu od 02. do 05. decembra 2013. godine u Pragu.

 

KONFERENCIJA

„ODNOSI VRI I PARLAMENATA“

18-19. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRŽNO, BUDVA

  ZAKLJUČCI

 

Učesnici konferencije su saglasni da organizovanje konferencije „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“ predstavlja značajan podsticaj za dalji razvoj podrške i saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije. 

Podgorica, 2. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija, Otadžbinska srpska stranka i Albanska alternativa za 2012. godinu.

Budva, 18. novembar 2013. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je, u periodu od 18-20. novembra 2013. godine u Budvi, bila domaćin Konferencije na temu „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“.

Podgorica, 11. novembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije, Liberalne partije Crne Gore za 2012. godinu.

Podgorica, 06. novembar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2013. godine - U skladu s članom 18. i 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija Crne Gore dostavila je Skupštini i Vladi Crne Gore svoj Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2012 - oktobar 2013. godine.

Podgorica, 28. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2012. godinu.

Podgorica, 28. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije Demokratske unije Albanaca za 2012. godinu.

Podgorica, 24. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija, NVO Građanska inicijativa i Hrvatska građanska inicijativa za 2012. godinu.

Strana 51 od 57