Baner

Podgorica, 29. jul  2015. godine - Državna revizorska institucija, na zahtjev Svjetske banke i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma i Dragiša Pešić, član Kolegijuma, izvršila je reviziju Avansa za pripremu Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenja u Crnoj Gori” finansiranog iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka) – Avans za pripremu br. IBRD P4600-ME, za period od 23.03.2011. godine do 15.12.2014. godine.

Podgorica, 29.07.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 28.07.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista  koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 23.07.2015.godine -  Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Muzički centar za 2014. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Beograd, jul 2015. godine – Dragiša Pešić, član Senata i Dobrila Glomazić, rukovodilac Odeljenja u sektoru V, učestvovali su konferenciji „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“, 14. jula t.g. u Beogradu.

Priština, 15.07.2015.godine - Član Senata Državne revizorske institucije, Nikola N. Kovačević učestovao je na VII Godišnjoj konferenciji Kancelarije Generalnog revizora Kosova, 09-10. jula u Prištini.

Podgorica, 01. jul 2015. godine -  U sklopu projekta “Zajedno ka odgovornosti”, koji Institut alternativa sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Norveške, organizovana je konferencija „Jačanje uticaja Državne revizorske institucije u Crnoj Gori“.

Zagreb, 01. jul 2015. godine – U saradnji sa TAIEX programom podrške Evropske komisije, Državna revizorska institucija Crne Gore organizovala je Studijsku posjetu za svoje predstavnike Uredu za reviziju Hrvatske, u periodu od 29.juna do 01. jula 2015. u Zagrebu.

Riga, 18. jun 2015. godine – Sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan je u Rigi, 18-19. juna 2015.godine. Domaćin sastanka bila je Vrhovna revizorska institucija Letonije.

Podgorica, 12.06.2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2014. godinu i reviziju pravilnosti koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 11.06.2015.godine – Državna revizorska institucija sprovela je reviziju uspjeha „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“. Cilj revizije je da se utvrdi da li  Poreska uprava preduzima odgovarajuće mjere prilikom naplate poreskog duga i da li se iste sprovode na efikasan način.

Podgorica, 01. jun 2015. godine – Član Senata, Dragiša Pešić sastao se s članom Evropskog revizorskog suda, g. Hans Gustafa Wessberga i šefom Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, g. Andre Lys.

Strana 44 od 57