Baner

Podgorica, 21.10.2015. godine – Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“.

Podgorica, 20.10.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 19.10.2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2014. godinu.

Podgorica, 15.10.2015. godine – Na osnovu člana 4 i 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu.

Podgorica, 12.10.2015. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i Predsjednik Upravnog odbora, doc. dr Vinko Nikić potpisali su Sporazum o saradnji Državne revizorske institucije i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Podgorica, 12.10.2015. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva prosvjete, Programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Varšava, 09.10.2015. godine – Vladan Perović, načelnik u sektoru V i Dobrila Glomazić, rukovodilac odeljenja, uzeli su aktivno učešće na međunarodnom seminaru „Planiranje i izvršenje budžeta opština“, od 06 - 07. oktobra u Varšavi.

Podgorica, 07.10. 2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije (GG “Milan Knežević”) koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 06.10. 2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 05.10. 2015. godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 14.09.2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 11.09.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Strana 43 od 57