Baner

Podgorica, 03.08.2016.godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2015.godinu.

Podgorica, 02.08.2016.godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije CG za 2015.godinu.

Podgorica, 01.08.2016. godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu.

Podgorica, 29.07.2016.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Državnih tužilaštava za 2015.godinu.

Podgorica, 28.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti. Predmet revizije bili su godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu i pravilnost poslovanja  Ministarstva nauke.

Podgorica, 25.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Podgorica, 11.07.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva pravde za 2015. godinu.

Podgorica, 04.07.2016. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava (broj 40113-01-84/34 od 29.05.2014. god.).

Priština, 29.06.2016. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević boravili su juče u zvaničnoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Kosova u Prištini.

Tirana, 23.06.2016.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović učestvovao je na IV Naučnoj konferenciji Državne revizorske institucije Albanije na temu „Analiza rizika“, koja je održana u Tirani, od 20-22. juna t.g.

Podgorica, 17.06.2016. godine – Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu.

Kišinjev, 17.06.2016. godine – Na poziv predsjednika Udruženja profesionalnih računovođa i revizora Republike Moldavije, dr Viorela Dandara, članovi Senata Državne revizorske institucije, dr Branislav Radulović i Nikola N. Kovačevič uzeli su učešće na konferenciji posvećenoj obilježavanju 20.godina postojanja ovog Udruženja.

Strana 38 od 57