Banner

Podgorica, 14. novembar 2019. godine – Senator Radule Žurić i državni revizor - rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovali su na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku održanom danas u Podgorici.

Podgorica, 14. novembar 2019. godine – Delegacija DRI koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović je učestvovala u radu Regionalne radionice „Strategije i tehnički pristupi jačanju saradnje između parlamenata i VRI“, u organizacii Svjetske banke i Skupštine Crne Gore, u periodu od 12-14. novembra t.g. u Podgorici.

Podgorica, 14. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske Alternative  za 2018. godinu.

London, 13. novembar 2019. godine - Državni revizor u Odjeljenju za pojedinačne revizije u Sektoru I, Špiro Mijović je učestvovao na četvrtoj Konferenciji Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) za mlade u periodu od 4-7. novembra t.g. u Londonu. 

Podgorica, 13. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Prave Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 12. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2018. godinu.

Skoplje, 11. novembar 2019. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovali su na radionici o digitalnoj reviziji koja je održana 6. i 7. novembra 2019. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija. 

Podgorica, 11. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2018. godinu.

Sofija, 6. novembar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, državni revizor Anela Čengić i državni revizor - rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić boravila je u bilateralnoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Republike Bugarske, od 4-5. novembra t.g. u Sofiji. Bilateralna posjeta je organizovana na poziv predsjednika NAO Bugarske, g. Tzvetana Tzvetkova.

Podgorica, 1. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Radničke partije za 2018. godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2018 – oktobar 2019. godine, koji predstavlja objedinjenu i sažetu cjelinu svih realizovanih aktivnosti u okviru djelatnosti DRI u izvještajnom periodu, prvenstveno aktivnosti na realizaciji plana revizije.

Podgorica, 28. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”.

Page 10 of 57