Početna / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Image not exists

Bilateralna posjeta delegacije Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Podgorica, 20. mart 2023.godine  - Delegacija Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u sastavu generalni revizor - Dževad Nekić, rukovoditeljka Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom - Mia Buljubašić, viša revizorka u reviziji uspjeha - Ajsela Tanković, revizorka u reviziji uspjeha Amela Balić i mlađa revizorka u reviziji uspjeha - Selma Herco  boravila je u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Image not exists

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu

Podgorica, 16.mart 2023.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu.

Image not exists

Predstavnici DRI prisustvovali prvoj obuci Švedske Nacionalne kancelarija za reviziju u okviru Programa obuke za reviziju uspjeha za 2023.godinu.

Podgorica, 14.mart 2023.godine - Predstavnici DRI, Željko Nedović- državni revizor - rukovodilac Odeljenja, Ivana Vujošević - državna revizorka i Katarina Milošević - saradnica državnog revizora, u periodu od 06-10.marta 2023.godine prisustvovali su prvoj obuci SNAO Švedske u okviru Programa obuke za reviziju uspjeha za 2023.godinu, koja je održana u Skoplju.

Image not exists

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020.godinu

Podgorica, 06.mart 2023.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja  Nacionalnih savjeta za 2020.godinu.

Image not exists

Zaključen Sporazum o sprovođenju paralelne revizije uspjeha u oblasti rodne ravnopravnosti

Beograd, 24. februar 2023.godine - Delegacija DRI u sastavu Nikola N. Kovačević predsjedavajući Senatom DRI, dr Branislav Radulović, član Senata DRI i Jadranka Delibašić, rukovoditeljka odjeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha, prisustvovala je potpisivanju Sporazuma za sprovođenje paralelne revizije u oblasti Cilja održivog razvoja 5 (Agenda UN 2030).

Image not exists

Objavljen treći Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu

Podgorica, 22. februar 2023. godine - Državna revizorska institucija je izvršila treću kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu.