Baner
Galerija
Zvanična posjeta visokih zvaničnika Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske potvrda dobre saradnjeZvanična posjeta visokih zvaničnika Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske potvrda dobre saradnje (169)
Konferencija o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne GoreKonferencija o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore (30)
Konferencija - „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, Pržno, 20-21. februar 2020. godineKonferencija - „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, Pržno, 20-21. februar 2020. godine (108)
Konferencija za medije povodom rezultata iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA)Konferencija za medije povodom rezultata iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA) (8)
Team building radionica Državne revizorske institucije, Bečići 7-8. februar 2019. godineTeam building radionica Državne revizorske institucije, Bečići 7-8. februar 2019. godine (96)
Potpisivanje Protokola o saradnji Državne revizorske institucije Crne Gore i Vrhovnog državnog tužilaštva, Podgorica 06. decembar 2018. godine Potpisivanje Protokola o saradnji Državne revizorske institucije Crne Gore i Vrhovnog državnog tužilaštva, Podgorica 06. decembar 2018. godine  (8)
Druga radionica Druga radionica "Finansijska revizija" (28)
Konferencija - „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“ , Sofija 15.maj 2018. godineKonferencija - „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“ , Sofija 15.maj 2018. godine (6)
Potpisivanje Protokola o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije Crne Gore, Podgorica 11. maj 2018. godine Potpisivanje Protokola o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije Crne Gore, Podgorica 11. maj 2018. godine  (6)
Konferencija - Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, Budva 18 -19. novembar 2013 / Conference on Relations between Supreme Audit Institutions and Parliaments, Budva, 18-19th November 2013Konferencija - Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, Budva 18 -19. novembar 2013 / Conference on Relations between Supreme Audit Institutions and Parliaments, Budva, 18-19th November 2013 (54)
Druga regionalna konferencija Vrhovnih revizorskih institucija - Podgorica, jul 2012 / Second Regional Conference of Supreme Audit Institutions - Podgorica, July 2012Druga regionalna konferencija Vrhovnih revizorskih institucija - Podgorica, jul 2012 / Second Regional Conference of Supreme Audit Institutions - Podgorica, July 2012 (26)
Desetogodišnjica saradnje na jačanju eksterne revizije / The tenth anniversary of cooperation to strengthen the external auditDesetogodišnjica saradnje na jačanju eksterne revizije / The tenth anniversary of cooperation to strengthen the external audit (22)
VIII EUROSAI Kongres, Lisabon, jun 2011 / VIII EUROSAI Congress Lisbon, June 2011VIII EUROSAI Kongres, Lisabon, jun 2011 / VIII EUROSAI Congress Lisbon, June 2011 (1)
XX INCOSAI Kongres - Johanesburg, novembar 2010 / INCOSAI XX Congress - Johannesburg, November 2010XX INCOSAI Kongres - Johanesburg, novembar 2010 / INCOSAI XX Congress - Johannesburg, November 2010 (4)
Kongres INTOSAI u Meksiku - novembar 2007 / INTOSAI Congress in Mexico - November 2007Kongres INTOSAI u Meksiku - novembar 2007 / INTOSAI Congress in Mexico - November 2007 (3)
Međunarodni skup o ulozi i položaju DRI u Ustavu Crne Gore - april 2007 / International conference on the role and position of DRI in the Constitution of Montenegro - April 2007Međunarodni skup o ulozi i položaju DRI u Ustavu Crne Gore - april 2007 / International conference on the role and position of DRI in the Constitution of Montenegro - April 2007 (12)
Međunarodna konferencija vrhovnih revizorskih institucija Srednje i Jugoistočne Evrope - mart 2006 / International Conference of Supreme Audit Institutions of Central and Southeastern Europe - March 2006Međunarodna konferencija vrhovnih revizorskih institucija Srednje i Jugoistočne Evrope - mart 2006 / International Conference of Supreme Audit Institutions of Central and Southeastern Europe - March 2006 (1)
Radna grupa za izradu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji - 2002-2005.g / The working group for drafting the Law on the State Audit Institution - 2002-2005.gRadna grupa za izradu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji - 2002-2005.g / The working group for drafting the Law on the State Audit Institution - 2002-2005.g (2)