Baner
Galerija
Sastanak predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Crne Gore i Republike Češke: Kontinuiran razvoj bilateralnih odnosa i prilika za razmjenu iskustava revizorskih institucijaSastanak predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Crne Gore i Republike Češke: Kontinuiran razvoj bilateralnih odnosa i prilika za razmjenu iskustava revizorskih institucija (7)
Regionalna radionicaRegionalna radionica (116)
Zvanična posjeta delegacije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske Državnoj revizorskoj instituciji Crne GoreZvanična posjeta delegacije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore (10)
Zvanična posjeta visokih zvaničnika Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske potvrda dobre saradnjeZvanična posjeta visokih zvaničnika Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske potvrda dobre saradnje (169)
V sastanak EUROSAI radne grupe i seminar na temu „Upravljanja nepokretnostima opština“V sastanak EUROSAI radne grupe i seminar na temu „Upravljanja nepokretnostima opština“ (76)
Konferencija o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne GoreKonferencija o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore (30)
Konferencija - „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, Pržno, 20-21. februar 2020. godineKonferencija - „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, Pržno, 20-21. februar 2020. godine (108)
Konferencija za medije povodom rezultata iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA)Konferencija za medije povodom rezultata iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA) (8)
Team building radionica Državne revizorske institucije, Bečići 7-8. februar 2019. godineTeam building radionica Državne revizorske institucije, Bečići 7-8. februar 2019. godine (96)
Potpisivanje Protokola o saradnji Državne revizorske institucije Crne Gore i Vrhovnog državnog tužilaštva, Podgorica 06. decembar 2018. godine Potpisivanje Protokola o saradnji Državne revizorske institucije Crne Gore i Vrhovnog državnog tužilaštva, Podgorica 06. decembar 2018. godine  (8)
Druga radionica Druga radionica "Finansijska revizija" (28)
Konferencija - „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“ , Sofija 15.maj 2018. godineKonferencija - „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru“ , Sofija 15.maj 2018. godine (6)
Potpisivanje Protokola o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije Crne Gore, Podgorica 11. maj 2018. godine Potpisivanje Protokola o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije Crne Gore, Podgorica 11. maj 2018. godine  (6)
Konferencija - Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, Budva 18 -19. novembar 2013 / Conference on Relations between Supreme Audit Institutions and Parliaments, Budva, 18-19th November 2013Konferencija - Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, Budva 18 -19. novembar 2013 / Conference on Relations between Supreme Audit Institutions and Parliaments, Budva, 18-19th November 2013 (54)
Druga regionalna konferencija Vrhovnih revizorskih institucija - Podgorica, jul 2012 / Second Regional Conference of Supreme Audit Institutions - Podgorica, July 2012Druga regionalna konferencija Vrhovnih revizorskih institucija - Podgorica, jul 2012 / Second Regional Conference of Supreme Audit Institutions - Podgorica, July 2012 (26)
Desetogodišnjica saradnje na jačanju eksterne revizije / The tenth anniversary of cooperation to strengthen the external auditDesetogodišnjica saradnje na jačanju eksterne revizije / The tenth anniversary of cooperation to strengthen the external audit (22)
VIII EUROSAI Kongres, Lisabon, jun 2011 / VIII EUROSAI Congress Lisbon, June 2011VIII EUROSAI Kongres, Lisabon, jun 2011 / VIII EUROSAI Congress Lisbon, June 2011 (1)
XX INCOSAI Kongres - Johanesburg, novembar 2010 / INCOSAI XX Congress - Johannesburg, November 2010XX INCOSAI Kongres - Johanesburg, novembar 2010 / INCOSAI XX Congress - Johannesburg, November 2010 (4)
Kongres INTOSAI u Meksiku - novembar 2007 / INTOSAI Congress in Mexico - November 2007Kongres INTOSAI u Meksiku - novembar 2007 / INTOSAI Congress in Mexico - November 2007 (3)
Međunarodni skup o ulozi i položaju DRI u Ustavu Crne Gore - april 2007 / International conference on the role and position of DRI in the Constitution of Montenegro - April 2007Međunarodni skup o ulozi i položaju DRI u Ustavu Crne Gore - april 2007 / International conference on the role and position of DRI in the Constitution of Montenegro - April 2007 (12)
Međunarodna konferencija vrhovnih revizorskih institucija Srednje i Jugoistočne Evrope - mart 2006 / International Conference of Supreme Audit Institutions of Central and Southeastern Europe - March 2006Međunarodna konferencija vrhovnih revizorskih institucija Srednje i Jugoistočne Evrope - mart 2006 / International Conference of Supreme Audit Institutions of Central and Southeastern Europe - March 2006 (1)
Radna grupa za izradu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji - 2002-2005.g / The working group for drafting the Law on the State Audit Institution - 2002-2005.gRadna grupa za izradu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji - 2002-2005.g / The working group for drafting the Law on the State Audit Institution - 2002-2005.g (2)