Baner

Podgorica, 06.oktobar 2022.godine - Institut za javno zdravlje Crne Gore, kao subjekt revizije, je blagovremeno dostavio DRI Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka u rokovima utvrđenim u Konačnom izvještaju o reviziji Efektivnost funkcionisanja aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja na Covid-19. Ali u dostavljenom Izvještaju Institut nije dao status preporuka odnosno nije izvršio ocjenu realizacije preporuka, niti je dostavio dokumentaciju koja bi bila dokaz da su preporuke realizovane.

Podgorica, 04.oktobar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2021. godinu.

London, 30. septembar 2022. godine  - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu -  predsjedavajući Senatom Nikola N. Kovačević, senatori Zoran Jelić i dr Branislav Radulović, sekretar Institucije Dobrila Glomazić i državni revizor – načelnik u sektoru II Blažo Savković je u periodu od 27-30. septembra 2022. godine boravila u studijskoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju (NAO) Ujedinjenog Kraljevstva.

Podgorica, 27.septembar 2022.godine Državna revizorska institucija (DRI) je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da se Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, u periodu januar 2016-januar 2020. godine, neuspješno  sprovodio.

Podgorica, 23. septembar 2022. godine - U cilju izrade Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije za period 2023 – 2027. godine, Državna revizorska institucija je uz ekspertsku podršku SIGMA-e – Zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije  sprovodi ocjenu saradnje DRI sa ključnim spoljnim zainteresovanim stranama, koja će joj pomoći da stekne razumijevanje o iskustvima, percepciji i očekivanjima spoljnih zainteresovanih strana u vezi sa radom DRI.

Stokholm, 22.septembar 2022.godine - Državni revizor – rukovodilac Odjeljenja za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Špiro Mijović učestvovao je na petoj Konferenciji Evropske organizije vrhovnih revizorskih institucije (EUROSAI) za mlade koja se održala u Stokholmu u periodu od 12-15. septembra t.g.

Podgorica, 22.septembar 2022.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu

Podgorica, 16.septembar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2021. godinu.

Podgorica, 15.septembar 2022.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021.godinu.

Podgorica, 14.septembar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Podgorica, 13.septembar 2022.godine – U prostorijama koje koristi Državna revizorska institucija, dana 24.maja 2022.godine izbio je požar koji je prouzrokovao veliku štetu na objektu i elektroinstalacijama.

Stokholm, 12.septembar 2022.godine – Državni revizor načelnik u sektoru II Blažo Savković i državni revizori u sektoru II Milan Popović i Lidija Matović prisustvovati su radionici „Revizija uspjeha“ u okviru Programa obuke za reviziju uspjeha u organizaciji SNAO Švedske, u periodu od 05.do 09.septembra 2022.godine.

Strana 1 od 71