Baner

Zagreb, 06.april 2022.godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator dr Branislav Radulović, sekretarka Dobrila Glomazić i državni revizor – načelnik sektora II Blažo Savković,  boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske, od 30.marta do 02.aprila t.g. u Zagrebu. Bilateralna posjeta je organizovana na poziv glavnog državnog revizora RH, g.Ivana Klešić.

Podgorica, 28.mart 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  za 2020.godinu.

Rukovodilac kolegijuma DRI nadležan za reviziju Rektorata Univerziteta Crne Gore dr Branislav Radulović zakazaće za utorak 29 mart 2022 godine sjednicu kolegijuma na kojoj će se revizorski tim upoznati sa medijskim navodima iz današneg saopštenja Rektora Univerziteta Crne Gore.

Podgorica, 23. mart 2022. godine -  Senat DRI se upoznao sa dopisom Ministarstva finansija i socijalnog staranja od 10. marta t.g, kojim obavještava Instituciju da je Ministarstvo realizovalo preporuku povodom revizije Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja političkih subjekata, a koja se odnosi na izrađeni Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političkog subjekta. 

Podgorica, 22.mart 2022.godine -  Državna revizorska institucije je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata UCG za 2020. godinu

Podgorica, 21.mart 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o realizaciji preporuka Tužilaštva.

Pariz, 18.mart 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, predsjednik Senata dr Milan Dabović i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović, učestvovali su na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji na visokom nivou održanoj na temu „Budućnost Evrope nakon oporavka od krize pandemije“  i vanrednom sastanku predsjednika vrhovnih revizorskih institucija i oficira za vezu Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, u periodu od 14-16.marta t.g. u Parizu.

Pariz, 15. mart 2022. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović zajedno sa predsjednicima vrhovnih revizorskih institucija evropskih zemalja, koji učestvuju na međunarodnoj konferenciji na visokom nivou „Budućnost Evrope nakon oporavka od krize pandemije“, koja se održava tokom predsjedavanja Francuske Savjetom Evropske unije u organizaciji Računskog suda Francuske su potpisali zajedničku izjavu o razvoju buduće saradnje sa vrhovnim revizorskim institucijama tokom i nakon pandemije Covid 19.

Podgorica, 14. mart 2022. godine – Upravni odbor Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je na vanrednoj sjednici održanoj 3. marta t.g. usvojio Izjavu kojom osuđuje napad Rusije na narod Ukrajine i pruža podršku Računovodstvenoj komori Ukrajine u obavljanju dužnosti i očuvanju njene nezavisnosti.

Podgorica, 14. mart 2022. godine – Prva Televizija je dostavila izvinjenje Državoj revizorskoj instituciji zbog pogrešno prenešenih informacija u program Prve Televizije „Žurnal“ 26. januara i 28. februara 2022. godine.

Podgorica, 14. mart 2022. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja šest Nacionalnih savjeta za 2020.godinu: Albanski nacionalni savjet u Crnoj Gori, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Hrvatski savjet u Crnoj Gori, Savjet muslimanskog naroda Crne Gore, Romski savjet i Srpski nacionalni savjet Crne Gore.

Podgorica, 11. mart 2022.godine - Više od 30 predstavnika-ca vrhovnih revizorskih institucija iz regiona, UK i Belgije učestvovalo je na regionalnoj konferenciji „Praćenje i kontrola realizacije revizorskih preporuka", koju je organizovala Vestminsterska fondacija za demokratiju u Crnoj Gori (WFD) u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore. Konferenciji su takođe prisustvali i predstavnici Skupštine Crne Gore.

Strana 9 od 74