Baner

Podgorica, 27. januar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

Skupština Crne Gore je na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Podgorica, 20. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu.

Podgorica, 15. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Biram Bar za 2018. godinu.

Podgorica, 31. decembar 2019. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 27. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske za 2018. godinu.

Podgorica, 23. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu.

Podgorica, 18. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2018. godinu.

Podgorica, 12. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 11. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore  za 2018. godinu.

Podgorica, 10. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije  za 2018. godinu.

Podgorica, 9. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Strana 8 od 57