Baner

Podgorica, 18.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Grupe birača “Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu

Podgorica, 17.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu.

Podgorica, 16.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2020.godinu.

Podgorica, 16. maj 2022. godine – Državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha Jadranka Delibašić i državni revizor Radenko Davidović, učestvovali su na online proljećnom zasijedanju EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine (EUROSAI WGEA) u periodu od 10-11. maja 2022. godine na temu “Klimatske promjene i problemi sa vodom: vodosnadbijevanje/suše”.

Podgorica, 13. maj 2022. godine – U cilju uspješne realizacije preporuka iz revizije uspjeha, danas je u DRI održan sastanak senatora dr Branislava Radulovića i revizorskog tima sa potpredsjednikom Vlade za ekonomski sistem i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimirom Jokovićem i predstavnicima Savjeta za konkurentnost.

Podgorica, 12.maj 2022.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila dodatnu terensku kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu.

Podgorica, 12. maj 2022. godine -  Predstavnik Državne revizorske institucije Crne Gore, državni revizor - načelnik u sektoru V Vladan Perović je učestvovao na drugom online sastanku povodom Kooperativne revizije „Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije“, koja se sprovodi sa sedam članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA).

Podgorica, 10.maj 2022.godine - Državna revizorska institucije je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“.

Podgorica, 10.maj 2022.godine - Predstavnici Državne revizorske institucije i Vrhovnog državnog tužilaštva, održali su sastanak u prostorijama Državne revizorske institucije na kojem su  razmijenili informacije o statusu predmeta koji su u državnim tužilaštvima formirani povodom dostavljenih Izvještaja Državne revizorske institucije.

Podgorica, 05.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Luksemburg, 04.maj 2022.godine – U Evropskom revizorskom sudu, 03. i 04.maja 2022.godine održan je godišnji sastanak Kontaktnog odbora predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evorpske unije.

Podgorica, 27. april 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila naknadnu kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“.

Strana 8 od 74