Baner

Podgorica, 2. oktobar 2020. godine – U skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, nadležni Kolegijum DRI je u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

Podgorica, 22. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019.godinu i reviziju usklađenosti poslovanja sa propisima.

Podgorica, 15. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva kulture za 2019. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Podgorica, 11. septembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2019. godinu.

Podgorica, 10. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu.

Podgorica, 9. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojeviće“ za 2019. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Nacionalne biblioteke.

Podgorica, 7. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja AD "13. Jul Plantaže" – Podgorica za 2018. godinu i reviziju usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i podzakonskim propisima. 

Podgorica, 31. jul 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu.

Podgorica, 31. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti. Cilj revizije je bilo ispitivanje primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti kako bi se dobilo uvjerenje o poštovanju normi Zakona o informacionoj bezbjednosti, Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti i Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u dijelu koji se odnosi na informacionu bezbjednost.

Podgorica, 30. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu.

Podgorica, 29. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha na temu „Efikasnost upravljanja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja“. Cilj revizije je bio da se utvrdi da li se projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja sprovode u skladu sa stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa.

Podgorica, 28. jul 2020. godine - Komunikacionom strategijom 2020-2024. godine, Državna revizorska institucija (DRI) želi doprinijeti svojoj većoj otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti, a cilj tog strateškog dokumenta je izgradnja povjerenja ključnih zainteresovanih strana u rad DRI, kao i bolje razumijevanje revizorskih izvještaja.

Strana 6 od 57