Baner

Sarajevo, mart 2013. godine - Od 11-13. marta 2013. godine, organizovana je Radionica o implementaciji Okvira međunarodnih standarda Vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u Sarajevu. Domaćin radionice bio je Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Radionica je organizovana u bliskoj saradnji s Razvojnom Inicijativom INTOSAI-a (IDI).

Beč, mart 2013. godine – U saradnji s INTOSAI Generalnim Sekretarijatom i Kancelarijom UN za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA) održan je XXII UN/INTOSAI Simpozijum u Beču, 05-07. marta 2013. godine. Tema simpozijuma je bila „ Revizorska i savjetodavna uloga VRI: Rizici i mogućnosti angažovanja građana“.

Podgorica, 19. februar 2013. godine – U organizaciji Ministarstva finansija i Državne revizorske institucije Crne Gore, a u saradnji s Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, organizovaće se okrugli sto na temu „Izazovi u primjeni Zakona o finansiranju političkih partija“.

Podgorica, 18. februar 2013. godine – Shodno Godišnjem planu revizija za 2012. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centra za stručno obrazovanje za 2011. godinu.

Podgorica, 21. januar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2012. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kotor za 2010. godinu.

Podgorica, 10. decembar 2012. godine – Shodno Godišnjem planu revizija za 2012. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju završnog računa budžeta Opštine Plav za 2011. godinu.

Podgorica, 21. novembar 2012. godine - U skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2011. godinu. Ovom revizijom su obuhvaćene političke partije koje su u 2011. godini imale poslaničke mandate u Skupštini Crne Gore.

Brisel, 20. novembar 2012. godine- Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu s dr Branislavom Radulovićem, članom Senata, prisustvovala je sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske komisije i Crne Gore.

Podgorica, 12. novembar 2012. godine- U organizaciji NVO Institut Alternativa, organizovana je radionica na temu ’Izvještavanje o radu Državne revizorske institucije’. U ime Državne revizorske institucije, na radionici su učestvovali Predsjednik Senata, Miroslav Ivanišević i članovi Senata, dr Branislav Radulović i Dragiša Pešić.

Podgorica, 09.11.2012.godine- Državna revizorska institucija nije „lovac na greške“ već eksterna revizija koja u fokusu ima sistemski pogled, kojim će se unaprijediti pravilnost, efikasnost i racionalnost upotrebe javnih sredstava – kazao je u intervjuu za Pobjedu, Predsjednik Senata, Miroslav Ivanišević komentarišući česte ocjene u javnosti da nema mnogo koristi od nepravilnosti koje državni revizori otkrivaju kad ne procesuiraju krivične i prekršajne prijave.

Podgorica, 07. novembar 2012. godine - U skladu s članom 19 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija Crne Gore dostavila je Skupštini i Vladi Crne Gore svoj Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2011 - oktobar 2012. godine.

Estoril, oktobar 2012. godine -  Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, Miroslav Ivanišević, u svojstvu posmatrača, prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta šefova vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, održanom 18-19. oktobra t.g. u Estorilu, Portugal.

Strana 48 od 50