Baner

Podgorica, 24. jul 2013. - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013.godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu.

Podgorica, 12. jul 2013. godine – Dr Milan Dabović, član Senata Državne revizorske institucije Crne Gore i dr Bujar Leskaj, Predsjednik Vrhovne državne revizorske institucije Republike Albanije potpisali su danas u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore Sporazum o saradnji.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U cilju realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore, koji se odnose na Kombinat aluminijuma a.d. Podgorica, dana 04. jula 2013. godine, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak članova Senata DRI, dr Branislava Radulovića i dr Milana Dabovića sa predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), gosp. Veselinom Vučkovićem, zamjenikom VDT-a i gosp. Miljanom Radović, zamjenicom VDT-a.

Podgorica, 02. jul 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Dana 21. juna 2013. godine, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak s šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem, što ujedno predstavlja i prvu zvaničnu posjetu ovoj Instituciji.


SKUPŠTINI CRNE GORE

 

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na sjednici održanoj 10. juna 2013. godine, povodom razmatranja Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji „DRŽAVNE GARANCIJE VLADE CRNE GORE IZDATE U 2010. I 2011. GODINI“, utvrdio je sljedeće

Podgorica, 13. jun 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 11. juna 2013. godine, na prijedlog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak na temu realizacija Zaključaka Skupštine Crne Gore.

Podgorica, 10. jun 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centra savremene umjetnosti za 2012. godinu. 

Brisel, maj 2013. godine - Delegacija Državne revizorske institucije, koju su predvodili članovi Senata, dr Milan Dabović i dr Branislav Radulović, učestvovala je na seminaru „Revizija uspjeha“, koji se 28-30. maja 2013. godine održao u Briselu.

Podgorica, 23. maj 2013. godine – Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore izdatih u 2010. i 2011. godini biće razmatran na 10. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, koja je zakazana za 27. maj 2013. godine s početkom u 10.00 časova.

Budimpešta, maj 2013. godine - Državna revizorska institucija Mađarske je bila domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, koji je održan 15-17. maja 2013. godine u Budimpešti. 

Strana 45 od 49