Baner

Podgorica, 12. maj 2015.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije boravili su u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Delegaciju Državne revizorske institucije Republike Srbije primio je predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević.

Podgorica, 29. april 2015.godine -  U okviru projekta “Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji realizuje NVO “Institut Alternativa” uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, održan je sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa članovima Senata Državne revizorske institucije.

Rim, april 2015.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su VI sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku, 19-20.aprila t.g. u Rimu.

Podgorica, 27. april 2015. godine - U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je kontrolnu reviziju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS).

Podgorica, 03. april 2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Crvenog krsta Crne Gore za 2013. godinu i reviziju pravilnosti koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 09. mart 2015. godine -  U okviru projekta “Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji realizuje NVO “Institut Alternativa” uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, održan je okrugli sto na temu „Saradnja civilnog društva sa Državnom revizorskom institucijom“ – Zajedno na istom zadatku“.

Beč, 05. mart 2015. godine – XXIII UN/INTOSAI Simpozijum održan je u Beču, 02-04. marta 2015. godine. Tema simpozijuma je bila „UN Razvojna agenda nakon 2015. godine: Uloga VRI i načini primjene principa održivog razvoj. “

Podgorica, 04. mart 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka stranka – Rafet Husović i “Bošnjaci, Muslimani i Albanci - Bar u koji vjerujemo”.

Podgorica, 03. mart 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratskog fronta, Grupa birača Šule i Mikan sa građanima za Kolašin, Koalicija za Gusinje – dr Rusman Laličić.

Podgorica, 2. mart 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratske partije socijalista, Albanske koalicije, Građanske inicijative Iber Hoti, Bjelopoljske liste.

Podgorica, 25. februar 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Socijaldemokratske partije, Forca, Demokratske unije Albanaca i Demokratskog saveza u Crnoj Gori.

Podgorica, 24. februar 2015. godine - Državna revizorska institucija je, u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista SNP CG, Koalicija SNP CG, Pokret za Pljevlja, Narodne stranke i Ujedinjene srpske stranke.

Strana 39 od 51