Baner

Podgorica, 25.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Podgorica, 11.07.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva pravde za 2015. godinu.

Podgorica, 04.07.2016. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava (broj 40113-01-84/34 od 29.05.2014. god.).

Priština, 29.06.2016. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević boravili su juče u zvaničnoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Kosova u Prištini.

Tirana, 23.06.2016.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović učestvovao je na IV Naučnoj konferenciji Državne revizorske institucije Albanije na temu „Analiza rizika“, koja je održana u Tirani, od 20-22. juna t.g.

Podgorica, 17.06.2016. godine – Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu.

Kišinjev, 17.06.2016. godine – Na poziv predsjednika Udruženja profesionalnih računovođa i revizora Republike Moldavije, dr Viorela Dandara, članovi Senata Državne revizorske institucije, dr Branislav Radulović i Nikola N. Kovačevič uzeli su učešće na konferenciji posvećenoj obilježavanju 20.godina postojanja ovog Udruženja.

Podgorica, 03.06.2016. godine – Na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije Crne Gore, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske obavio je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI Crne Gore za 2015.godinu.

Podgorica, 02.06.2016. – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Podgorica, 16.05.2016. godine – Državna revizorska institucija, u skladu s Godišnjim planom revizije za 2016. godinu, je izvršila kontrolnu reviziju Registra ugovora o koncesijama i Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava.

Podgorica, 28. 04. 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, u periodu od 25 - 27. aprila 2016. godine, bila je domaćin prve radionice o paralelnoj reviziji uspjeha, koja se u sedam zemalja regiona sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Podgorica, 27.04.2016.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014.godinu, koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Strana 38 od 57