Baner

Podgorica, 19.09.2016. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu, koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Sarajevo, 08. septembar 2016. godine – Pod okriljem Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog računskog suda, okrugli sto o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija održan je 08. septembra t.g. u Sarajevu. Domaćin okruglog stola bio je Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Dragiša Pešić, član Senata Državne revizorske institucije Crne Gore (DRI) preminuo je dana 08. septembra 2016. godine u 63. godini života posle duge i teške bolesti.

Rođen je 08. avgusta 1954. godine u Danilovgradu. U svojoj bogatoj radnoj karijeri obavljao je više značajnih i visokih  funkcija. Bio je predsjednik Izvršnog odbora Opštine Podgorica, poslanik u Vijeću građana Skupštine SFRJ, ministar finansija i predsjednik Vlade SRJ.

Bio je poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je decembra 2007. godine.

Bio je oženjen i otac dvoje djece.

Sahrana će se obaviti 10. septembra 2016. godine u 15h, u selu Frutak – Danilovgrad.

Podgorica, 03.08.2016.godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2015.godinu.

Podgorica, 02.08.2016.godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije CG za 2015.godinu.

Podgorica, 01.08.2016. godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu.

Podgorica, 29.07.2016.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Državnih tužilaštava za 2015.godinu.

Podgorica, 28.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti. Predmet revizije bili su godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu i pravilnost poslovanja  Ministarstva nauke.

Podgorica, 25.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Podgorica, 11.07.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva pravde za 2015. godinu.

Podgorica, 04.07.2016. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava (broj 40113-01-84/34 od 29.05.2014. god.).

Priština, 29.06.2016. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević boravili su juče u zvaničnoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Kosova u Prištini.

Strana 31 od 50