Baner

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, na osnovu člana 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju, u sastavu Radule Žurić, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, član Senata i član Kolegijuma, izvršila je finansijsku reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti kroz uskladjenost aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca  za 2016. godinu.

Podgorica, 28. decembar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u konačnom Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Budva za 2014. godinu.

Podgorica, 22. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je organizovala dvodnevnu obuku za državne revizore i ostale zaposlene na temu „Tretman imovine, obaveza, prihoda i rashoda u obračunskom računovodstvu kroz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda“, u periodu od 21-22. decembra t.g.

Podgorica, 22. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanske inicijative za 2016. godinu.

Podgorica, 21. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Radničke partije  za 2016. godinu.

Podgorica, 20. decembar 2017.godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Albanije je posjetila Državnu revizorsku instituciju Crne Gore, u periodu od 18-19. decembra t.g.

Podgorica, 20. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage (FORCE) za 2016. godinu.

Podgorica, 19. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije  za 2016. godinu.

Podgorica, 18. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke za 2016. godinu.

Podgorica, 15. decembar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2016. godinu.

Beograd, 13. decembar 2017. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Biljana Bulatović, rukovodilac Odeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema i Ivana Čelebić, Samostalni savjetnik II – savjetnik za informacione tehnologije prisustvovali su regionalnoj radionici na temu „Metodologija za vršenje IT revizije“, koja je održana 12-13. decembra t.g. u Beogradu.

Strana 27 od 57