Baner

Podgorica, 5. februar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu.

Podgorica, 22. januar 2021. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju potpisale su danas Memorandum o saradnji, čiji je glavni cilj saradnja i pružanje doprinosa transparentnosti i odgovornosti crnogorskih institucija.

Podgorica, 14. januar 2021. godine - U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom izazvanom virusom korona unutar Državne revizorske institucije, Senat DRI je na sjednici održanoj 14. januara t.g. donio odluku da zaposleni obavljaju svoje poslove i zadatke od kuće bez dolaska u prostorije Institucije do ponedeljka, 25. januara t.g.

Radule Žurić, član Senata Državne revizorske institucije preminuo je juče u 63. godini života.

Podgorica, 29. decembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu.

Podgorica, 24. decembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“ Risan za 2019. godinu.

Zbog interesovanja javnosti i sredstava informisanja Senat DRI, na sjednici održanoj 21. decembra 2020 godine, usvojio je sljedeću izjavu za javnost:

Podgorica, 15. decembar 2020. godine – Na inicijativu međunarodne organizacije SIGMA-e, održana je online radionica za vrhovne revizorske institucije članice Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda za planiranje i sprovođenje revizija troškova povezanih sa pandemijom COVID 19.

Podgorica, 14. decembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU Službeni list za 2019. godinu.

Podgorica, 9. decembar 2020. godine – Danas je u sklopu projekta koji NVO Institut alternativa sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju pod nazivom “Jačanje nadzora javnih finansija u Crnoj Gori”, održan konsultativni sastanak između Državne revizorske institucije i civilnog sektora u susret izradi Godišnjeg plana revizija DRI za 2021. godinu. Ispred Državne revizorske institucije, na sastanku su govorili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Podgorica, 1. decembar 2020. godine – Državni revizor – rukovodilac Odeljenja za praćenje fiskalne odgovornosti Ivan Marojević i državni revizor mr Špiro Mijović su održali onlajn obuku za revizorski kadar Državne revizorske institucije vezano za primjenu Smjernica za vršenje revizije završnog računa budžeta države.

Podgorica, 30. novembar 2020. godine – U mjesečnom Journal časopisu Evropskog revizorskog suda „Ostvarivanje dodate vrijednosti EU“, objavljen je članak predsjednika Senata dr Milana Dabovića na temu „Težnja za pridruživanjem Evropskoj uniji: dodatna vrijednost za Crnu Goru i eksternu reviziju – gledište VRI zemlje kandidata“.

Strana 3 od 57