Baner

Podgorica, 13. novembar 2018. godine – Ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Liu Jin posjetio je Državnu revizorsku instituciju. 

Podgorica, 14. novembar 2017. - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao 56. sjednicu povodom razmatranja Prijedloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2017. – oktobar 2018. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Beograd, 7. novembar 2018. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, Vladan Perović načelnik u sektoru V i rukovodioci Odeljenja Dobrila Glomazić i Sonja Raičković prisustvovali su drugom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminaru na temu „Finansije lokalne vlasti: budući izazovi“, održanom 5-6. novembra t.g. u Beogradu.

Podgorica, 6. novembar 2018. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je, danas održala konferenciju za medije, na kojoj je predstavljen Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Godišnji izvještaj DRI o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine.

Podgorica, 6. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2017. godinu.

Podgorica, 5. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage FORCA za 2017. godinu.

Podgorica, 2. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Podgorica, 26. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu.

Podgorica, 25. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana Građanske inicijative za 2017. godinu.

Podgorica, 24.oktobar 2018. godine – Na osnovu člana 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2017. godini. Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2017. godini je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine.

Podgorica, 24.oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske za 2017. godinu.

Strana 18 od 57