Baner

Podgorica, 28.jul 2021.godine – Predstavnici DRI su završili Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 27. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 21. jul 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Državne izborne komisije.

Podgorica, 19.07.2021.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva  za 2020.godinu.

Podgorica, 08.jul 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je online sastanak sa predstavnicima Državne revizorske institucije povodom ocjene Upravljanja javnim investicijama.

Podgorica, 6. jul 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su prisustvovali online obukama o rodnoj ravnopravnosti i rodno odgovornom budžetiranju, 30. juna i 2. jula, u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Podgorica, 1. jul 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i senatorom dr Branislavom Radulovićem su prisustvovali XXV UN/INTOSAI Simpozijumu, koji se održao u formatu video konferencije, u periodu od 28-30. juna t.g.

Podgorica, 1. jul 2021. godine - U organizaciji Savjeta Evrope, u okviru realizacije druge faze Projekta Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku, organizovana je obuka, 29. juna za revizore o jednostavnom i ciljanom izvještavanju o potencijalnim prevarama i korupciji otkrivenim revizijom, kao i obuka, 30. juna za poslanike Skupštine Crne Gore i DRI o korišćenju kontrolne funkcije parlamenta u vezi sa potencijalnim lošim upravljanjem javnim sredstvima.

Podgorica, 30. jun 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju jednog dijela Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Podgorica, 28. jun 2021.godine – Državni revizori Lidija Matović i Milan Popović prisustvovali su trećoj online radionici– revizija troškova vezanih za COVID 19 koja se organizuju u saradnji sa SIGMA-om za zemlje članice mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i ERS.

Podgorica, 25. jun 2021. godine – Visoka delegacija Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske u sastavu predsjednik g. Tzvetan Tzvetkov i potpredsjednica gđa Goritsa Grancharova-Kozhareva je boravila u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Pored članova delegacije Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske, zvaničnom prijemu prisustvovala je ambasadorka Repubike Bugarske u Crnoj Gori, Nj.E. gđa Meglena Plugčieva i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, g. Vladimir Joković.

Podgorica, 18.jun 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru I , Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja, Ivan Marojević su učestvovali na  konferenciji „Na koji način se jača parlamentarna kontrola nad procesom donošenja budžeta: odnos između parlamenata, fiskalnih savjeta i vrhovnih revizorskih institucija“  u organizaciji Službe Skupštine Crne Gore i Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

Strana 16 od 74