Baner

Podgorica, 30. septembar 2021. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2020. godinu.

Podgorica, 28. septembar 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu. Opština Ulcinj nije u predviđenom roku dostavila pisano izjašnjenje na Preliminarni izvještaj kontrolne revizije Opštine Ulcinj, pa je nadležni Kolegijum u sastavu senator Zoran Jelić – rukovodilac Kolegijuma i senator Nikola N. Kovačević – član Kolegijuma usvojio Konačni izvještaj kontrolne revizije Opštine Ulcinj.

Trst, 25. septembar 2021. godine – Delegacija Državne revizorske institucije, koju je predvodio predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator dr Branislav Radulović prisustvovala je u Trstu međunarodnom sastanku vrhovnih revizorskih institucija povodom potpisivanja Zajedničke izjave i prezentovanja zajedničkih rezultata paralelne revizije uspjeha na temu „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja Jadranskog mora“.

Podgorica, 23. septembar 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 21.septembar 2021.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partje Crne Gore za 2020.godinu

Podgorica, 17. septembar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja DOO "Sportski objekti" – Podgorica.

Podgorica, 13. septembar 2021. godine – Državne revizorke Ivana Vujošević i Suzana Radošević su učestvovali na obuci u vezi sa sprovođenjem Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (SDG) u okviru EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA).

Podgorica, 03. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu.

Podgorica, 02.avgust 2021.godine - Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD) je organizovala tri intenzivne sesije posvećene godišnjem izvještaju Državne revizorske institucije Crne Gore u periodu od 27. do 30. jula.

Podgorica, 02. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu.

Podgorica, 30. jul 2021. godine – Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je izvršio reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja DRI Crne Gore za 2020. godinu u skladu sa pravilima i postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Podgorica, 29. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju naplate i evidencije sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini kod 10 lokalnih samouprava i to: Andrijevica, Berane, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Podgorica i Ulcinj.

Strana 15 od 74