Banner

Brussels, May 2013 – Delegation of the State audit institution represented by members of Senate, PhD Milan Dabović and PhD Branislav Radulović, has participated at the seminar „Performance audit“, which has been held on 28th to 30th May 2013 in Brussels.

Podgorica, 23rd May 2013 – The Audit Report of State audit institution on state guarantees of the Government of Montenegro for 2010 and 2011 will be discussed at 10th session of the Parliamentary Committee on economy, finance and budget on 27th May 2013 at 10 o’clock.

Budimpešta, maj 2013. godine - Državna revizorska institucija Mađarske je bila domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, koji je održan 15-17. maja 2013. godine u Budimpešti. 

Podgorica, 17. maj 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu.

Luksemburg, 08. maj 2013. godine – U Evropskom računskom sudu u Luksemburgu održan je vanredni sastanak Kontakt komiteta Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije. 

Podgorica, 30th April 2013 – According to Article 144 of the Constitution of Montenegro and Articles 7, 12 and 13 of the Law on State audit institution, at the session held on 29th April 2013, Authorized Collegium of the State audit institution (SAI) consisting of two members, PhD Branislav Radulović (manager of Collegium) and Mr. Dragiša Pešić (member of Collegium), adopted the final audit report on ''State Guarantees of the Government of Montenegro for 2010 and 2011“. After the audit entities had expressed their opinion on preliminary audit report (dated from 18th February 2013), submitted it on 15th April 2013 and conducted consultations with the representatives of the State audit institution on 22nd, 24th and 29th April 2013, authorized Collegium adopted the final audit report on state guarantees of the Government of Montenegro for 2010 and 2011.

Podgorica, 04. april 2013. godine 

Dana 04. aprila 2013. godine, Senat Državne revizorske institucije je održao 105. redovnu sjednicu Senata, na kojoj je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Podgorica, 01. april 2013. godine - Državna revizorska institucija je objavila zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine.  

U skladu sa članom 34 stav 2 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, podnosim neopozivu ostavku na funkciju predsjednika i člana Senata Državne revizorske institucije, cijeneći svoje ponašanje koje je zaokupilo medijsku i ostalu javnost nedostojnim državne funkcije.

U skladu sa čl. 25 Zakona o finansiranju političkih partija Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za parlamentarne i lokalne izbore održane oktobra 2012. god. za:

Sarajevo, March 2013 – The workshop on ISSAI Framework Implementation was held in Sarajevo from 11-13. March 2013. The host of the workshop was Audit Office of the Institutions of Bosnia and Herzegovina. The workshop was organized in close cooperation with INTOSAI Development Initiative.

Vienna, March 2013 – The XXII UN/INTOSAI Symposium was held in Vienna from 05-07 March 2013, in cooperation of the INTOSAI General Secretariat with the United Nations Department for Economic and Social Affairs (UNDESA). The theme was “Audit and Advisory by SAIs: Risks and Opportunities, as well as Possibilities for Engaging Citizens".

Page 71 of 74