Banner

Podgorica, 26. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu.

Beograd, 20. novembar 2014.godine – U Beogradu, održana je dvodnevna regionalna konferencija državnih revizorskih institucija „Revizija političkih partija – regionalna iskustva“.

Brisel, 19. novembar 2014. godine – U Briselu, član Senata, dr Branislav Radulović prisustvovao je sastanku Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici, koji je bio posvećen redovnom praćenju realizovanih i planiranih aktivnosti shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Podgorica, 18. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2013. godinu.

Podgorica, 17th November 2014 - In accordance with the Law on financing political parties, the State audit institution has published an Audit report on Annual financial statement of the Democratic Serb Party for 2013.Podgorica, 14th November 2014 – In accordance with the Law on financing political parties, the State audit institution has published an Audit report on Annual financial statement of the New Democratic Power (FORCA) for 2013.

Podgorica, 31st October 2014 – In accordance with Article 18 and 19 of the Law on State audit institution, the State audit institution of Montenegro has submitted to the Parliament and Government of Montenegro an Annual Report on performed audits and activities for October 2013 – October 2014.

Podgorica, 31st October 2014 -  In accordance with the Annual audit plan for 2014, the State audit institution of Montenegro has performed an audit on Annual financial statement of the Agency for tobacco for 2013.

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu.

Podgorica, 30. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodne stranke za 2013. godinu.

Podgorica, 29. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2013. godinu.

Podgorica, 27. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu.

Page 41 of 51