Banner

Podgorica, 23. februar 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Pozitivne Crne Gore, Liberalne partije, Jugoslovenske komunističke partije i Stranke srprskih radikala.

Podgorica, 4th February 2015 - The State Audit Institution of Montenegro (SAI) has held the closing ceremony and final event of the IPA 2012 Twinning Light Project “Audit Quality Control in the State Audit Institution of Montenegro”.

Podgorica, 3rd February 2015 - The State Audit Institution of Montenegro (SAI) organizes the closing ceremony and final event of the IPA 2012 Twinning Light Project “Audit Quality Control in the State Audit Institution of Montenegro”, which will be held on Wednesday, 4th February at the Hotel Podgorica at 10 o’clock. The Twinning light project has been realized with the expert support of the National audit office of Lithuania.

Podgorica, 3rd february 2015 – Auditor General of the National Audit Office of Lithuania, Mrs Giedrė Švedienė, has paid an official visit to the State audit institution of Montenegro.

Podgorica, 21st January 2015 – Pursuant to Article 25 of the Law on financing political parties, the State audit institution (SAI) has performed an audit on Report on the origin, amount and structure of the funds raised and spent of submitters of the election lists for local election held on 9th March 2014 in Berane.

Podgorica, 20th January 2015  – Pursuant to Article 25 of the Law on financing political parties, the State audit institution (SAI) has performed an audit on Report on the origin, amount and structure of the funds raised and spent of submitters of the election lists for local election held on 26th January 2014 in Ulcinj.

Podgorica, 12th december 2014 – Pursuant to article 23 of the Law on financing political parties, the State audit institution has performed audit of annual financial statements of 18 political parties, which realized revenues in the amount higher than 10.000,00€.

Podgorica, 11. decembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske Alternative za 2013. godinu.

Podgorica, 02. decembar 2014. godine – U skladu s Odlukom o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana revizija za 2014. godinu Državne revizorska institucije, donešenoj od strane Senata, 22. jula 2014.godine, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju pravilnosti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i sistema nabavki Ministarstva odbrane. 

Podgorica,01st December 2014 – The State audit institution, in accordance with the Annual audit plan for 2014, has performed an audit of Final Budget Account of Municipality of Mojkovac for 2013.

Podgorica, 28. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu.

Podgorica, 27. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2013. godinu.

Page 40 of 51