Banner

Podgorica, 5th October 2018 - The State audit institution of Montenegro has performed a financial audit of the Annual Financial Statement and regularity audit of the Water administration for 2017.

Podgorica, 4. oktobar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga“.

Podgorica, 1. oktobar 2018. godine - U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, 24. septembra 2018. je održan sastanak čije su teme bile konkretizacija oblika saradnje između ta dva organa, kao i analiza pojedinih članova Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Podgorica, 28. septembar 2018. godine – Predstavnici Generalnog direktorata za budžet, Raymond Hill i Salvador Bertomeu-Hernandez posjetili su Državnu revizorsku instituciju u okviru redovne misije.

Bečići, 28. septembar 2018. godine – U organizaciji Državne revizorske institucije i uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, održana je druga radionica na temu „Finansijska revizija“ za članice Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u periodu od 25-28. septembra t.g. u Bečićima.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine - Zoran Jelić, član Senata i Mihaela Popović, sekretar Institucije su prisustvovali šestom sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave, koji je formiran između Evropske komisije i Crne Gore.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović učestvovali su na prvom Dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) u okviru Programa upravljanja javnim finansijama.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2017. godinu.

Podgorica, 26. septembar  2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je kontrolnu reviziju Skupštine Crne Gore.

Podgorica, 24. septembar 2018. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 24.septembar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji“.

Podgorica, 20. septembar 2018. godine – Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, NJ.E. Alison Kemp i Dr Daniel Arghiros, član ekspertskog tima iz Velike Britanije zaduženog za sprovođenje analitičkog istraživanja u oblasti ozbiljnog organizovanog kriminala posjetili su Državnu revizorsku instituciju radi razmjene mišljenja u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Page 35 of 71