Banner

Lisabon, 28. novembar 2019. godine -  Delegacija Državne revizorske institucije u sastavu senator Nikola N. Kovačević i senator dr Branislav Radulović učestvovala je na seminaru pod nazivom „Razmjena iskustava o reviziji Ciljeva održivog razvoja – pogled iz različih regiona“, održanom 21-22. novembra u Lisabonu.

Podgorica, 28. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke  za 2018. godinu.

Podgorica, 27. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage FORCA za 2018. godinu.

Podgorica, 20. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza Albanaca  za 2018. godinu.

Podgorica, 19. novembar 2019. godine - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao 93. sjednicu povodom razmatranja Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa Izvještajem o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2018. – oktobar 2019. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Podgorica, 14. novembar 2019. godine – Senator Radule Žurić i državni revizor - rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovali su na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku održanom danas u Podgorici.

Podgorica, 14. novembar 2019. godine – Delegacija DRI koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović je učestvovala u radu Regionalne radionice „Strategije i tehnički pristupi jačanju saradnje između parlamenata i VRI“, u organizacii Svjetske banke i Skupštine Crne Gore, u periodu od 12-14. novembra t.g. u Podgorici.

Podgorica, 14. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske Alternative  za 2018. godinu.

London, 13. novembar 2019. godine - Državni revizor u Odjeljenju za pojedinačne revizije u Sektoru I, Špiro Mijović je učestvovao na četvrtoj Konferenciji Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) za mlade u periodu od 4-7. novembra t.g. u Londonu. 

Podgorica, 13. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Prave Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 12. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2018. godinu.

Skoplje, 11. novembar 2019. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovali su na radionici o digitalnoj reviziji koja je održana 6. i 7. novembra 2019. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija. 

Page 24 of 71