Banner

Podgorica, 28th May 2020 – The State audit institution has performed audit of the Annual financial statement and regularity audit of the operations of the Public Institute „Lovćen Bečići“ for 2019.

Podgorica, 18th May 2020 - The State audit institution has carried out audit of the Annual financial statement and regularity audit of the Centre for social work for Municipalities Kotor, Budva and Tivat for 2019.

Podgorica, 26. mart 2020. godine – Senat Državne revizorske institucije je, na sjednici održanoj 26. marta prihvatio zahtjev zaposlenog, Lidije Matović – državne revizorke u sektoru II za obustavu dijela zarade u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na ime donacije za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa.

Podgorica, 23. mart 2020. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 23. marta, donio je Odluku o obustavi dijela zarade na ime donacije shodno preporuci Vlade Crne Gore da svi javni funkcioneri na centralnom i lokalnom novou, za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa, izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene.

Podgorica, 19. mart 2020. godine - Državna revizorska institucija (DRI) u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izvršila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 25 (dvadeset pet) politička subjekta koji su u 2018. godini ostvarili prihode u većem iznosu od 10.000,00€.

Pržno, 24. februar 2020. godine – Državna revizorska institucija u saradnji sa SIGMA -om bila je domaćin Konferencije na temu „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, koja je održana 20-21. februara u Pržno.

Priština, 16. februar 2020. godine – Na poziv generalnog revizora Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, g. Besnika Osmanija, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjednikom Senata dr Milanom Dabovićem je učestvovala na međunarodnoj konferenciji na temu „Značenje i značaj članstva u INTOSAI: Uticaj i koristi za vrhovne revizorske institucije“, koja je održana 12. februara 2020. godine u Prištini.

Podgorica, 3. februar 2020. godine – U cilju realizacije praćenja preporuka datim u Izvještaju o reviziji uspjeha - Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa,  DRI br. 40116/19-023-20/31, od 25. juna 2019. godine, Uprava za imovinu je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, kao i o intenziviranim i realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine.

Podgorica, 29th January 2020 – The State audit institution has hold the press conference regarding the presentation of the results from the Public expenditure and financial accountability (PEFA) Performance Assessment Report in external audit area.

Podgorica, 27th January 2020 – The State audit institution has carried out control of the implementation of the recommendations given in the Financial and regularity Audit report of the Agency for personal data protection and free access to information for 2018.

Parliament of Montenegro, on the sixth session of the Second ordinary (autumn) session in 2019 upon the discussion on the Proposal Law on final state budget account of Montenegro for 2018 and Annual report on performed audits and activities of the SAI of Montenegro for period October 2018 – October 2019 adopted the Conclusion stating that the Government of Montenegro should respect and implement all recommendations of the State audit institution.

Podgorica, 20th January 2020 – The State audit institution has carried out control of the implementation of the recommendations given in the Regularity audit report of the Center for social work Bar for 2017.

Page 22 of 71