Banner

Podgorica, 11. septembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2019. godinu.

Podgorica, 10. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu.

Podgorica, 9. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojeviće“ za 2019. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Nacionalne biblioteke.

Podgorica, 7. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja AD "13. Jul Plantaže" – Podgorica za 2018. godinu i reviziju usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i podzakonskim propisima. 

Podgorica, 31. jul 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu.

Podgorica, 31. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti. Cilj revizije je bilo ispitivanje primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti kako bi se dobilo uvjerenje o poštovanju normi Zakona o informacionoj bezbjednosti, Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti i Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u dijelu koji se odnosi na informacionu bezbjednost.

Podgorica, 30th July 2020 – The State audit institution has performed control of the implementation of the recommendations given in the Audit report on the Final Budget Account of the Municipality of Kolasin for 2017.

Podgorica, 29th July 2020 – The State audit institution has conducted performance audit on the theme of “Efficiency in management of the health facilities construction and reconstruction projects “. The objective of the performance audit was to determine whether the health facilities construction and reconstruction projects are performed according to the real needs of the health institutes and optimal usage of the available resources.

Podgorica, 28th July 2020 – With the Communication strategy for the years 2020-2024, the State audit institution strives to contribute to greater openness, transparency and accessibility, and the overall objective of this strategic document is to build trust of the key stakeholders in the work of the SAI, as well as better understanding of the audit reports.

Podgorica, 15. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji uspjeha na temu „Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave“, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Podgorica, 5. jun 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu i usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Podgorica, 1. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje. 

Page 21 of 71